2/2016

Sote-uudistus

21.9.2016

Ari Kolehmainen

Toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Muutoksen hallinta tarvitsee onnistuakseen oikeaa ajantasaista tietoa, hyvin hoidettuja prosesseja ja hyviä kumppanuuksia.

Tässä lehdessä tarjoamme laajahkon katsauksen FCG:n erilaisiin hankkeisiin, joita on toteutettu ja toteutetaan eri puolilla maailmaa. Runsas puolet toiminnastamme tapahtuu kotimaassa ja vajaa puolet ulkomailla. FCG:n kansainvälinen toiminta täyttää Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna 50 vuotta, samalla kun toimintamme yritysmuotoisena lähestyy 70 vuoden ikää.

 

Kotimaassa teemme kuntahallinnon ja maakuntahallinnon kehittämisessä vahvaa yhteistyötä erityisesti kunta-asiakkaiden ja Kuntaliiton ja alan muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Yksityisellä sektorilla yhteistyökumppaneinamme ovat vastaavasti yritykset ja niiden edunvalvonnasta vastaavat järjestöt.

 

Kansainvälisessä toiminnassa FCG:n toiminnan fokus on edelleen kehityskonsultoinnissa. Suomalaisen osaamisen viennissä vahvistetaan vähitellen asemia mm. koulutus­viennissä ja teknisen suunnittelun viennissä.

 

Toiminnan ja viestinnän tehostaminen digitalisaation avulla on kehittämistyössä tärkeällä sijalla. Digitalisoinnin avulla voidaan aiempaa tehokkaammin auttaa toiminta­tiedon paremmassa hallinnassa, prosessien tehostamisessa, tuottavuuden parantamisessa ja asioiden havainnollistamisessa. Näihinkin teemoihin liittyen on asiakkaiden avuksi kehitetty mm. FCG MAPGETS -portaali ja FCG Kuntarekry -portaali. Hyödynnämme tietomallinnusta yhdyskuntasuunnittelussa, striimausta ja verkkokoulutuksia koulutuksessa ja somea viestinnässä.

 

Koulutuksessa ja valmennuksessa tarjolla on luottamushenkilöjohdolle, toimivalle johdolle ja esimiehille suunniteltuja täydennyskoulutuksia, jotka oikeuttavat saamaan

sertifioinnin. Yrityksille on kuluvasta syksystä lähtien tarjolla omat aiempaa laajemmat koulutusohjelmansa. Kannattaa tutustua.

 

FCG on Suomen monialaisin kansainvälinen konsultointi-, suunnittelu- ja koulutusosaaja. Tämä antaa joustavat mahdollisuudet asiakaspalvelun palvelukokonaisuuksien kokoamiseen.

 

Tutustu monipuoliseen tarjontaamme.

 

Antoisia lukuhetkiä!

 

Ari Kolehmainen


Lisää aiheesta