2/2016

Kotimainen ja kansainvälinen asiantuntijatalo

21.9.2016

FCG on suomalainen suunnittelu-, koulutus- ja konsultointikonserni, joka toimii kotimaan lisäksi laajalti maailmalla – monialaisesti mutta eri maissa eri aloille erikoistuen.

Lähivuosina FCG aikoo kehittää voimakkaasti kotimaan liiketoimintaansa ja välittää osaamista yhä enemmän myös kansainvälisiin hankkeisiin.

– Konsernin tavoitteena on kasvaa hallitusti ja kannattavasti, sekä orgaanisesti että jatkamalla järkevien tilaisuuksien tullen myös yritysjärjestelyjä kotimaassa ja ulkomailla. Kansainvälinen toiminta muodostanee lähivuosina puolet konsernin liikevaihdosta, kun nyt ollaan noin 40 prosentin tasolla. Liikevaihto on kuluvana vuonna hieman yli 80 miljoonaa euroa, kertoo FCG-konsernin toimitusjohtaja Ari Kolehmainen.

Tänä päivänä FCG:n kansainvälinen toiminta on pääosin kehityskonsultointia, jota toteutetaan FCG:n yhtiöiden kautta. Toimintaa koordinoidaan Suomesta, ja enimmäkseen siinä hyödynnetään FCG:n asiantuntijarosterissa eri puolilla maailmaa olevia asiantuntijoita ja kumppanuuksia. Kehityskonsultoinnin rinnalla maailmalle viedään suomalaista ja pohjoismaista osaamista, toimintaa asteittain voimistaen.

Vientikanavina toimivat konsernin kaksitoista ulkomailla olevaa tytäryhtiötä. Niiden kautta saadaan arvokasta paikallistuntemusta ja myös palautetta toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Menestystä IFI-markkinoilla

FCG:n suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmä on alkanut tavoitella voimakkaasti Maailmanpankin ja muiden kansainvälisten rahoituslaitosten hankkeita (IFI).

– Niillä markkinoilla liikkuu suuria ulkomaisia yrityksiä ja kilpailu on kovaa, mutta erittäin hyvin olemme onnistuneet, toteavat toimitusjohtaja Jari Marttinen ja IFI-palvelujen johtaja Pekka Kouri FCG:ltä.

Menestyksen avain on keskittyminen aloille, joilla FCG on entuudestaan vahva ja tunnettu, kuten kaukolämpö, bioenergia, energiatehokkuus, vesihuolto ja jätehuolto sekä yritysten hallintomallien kehitysprojektit, joissa hyödynnetään konsernin laajaa hallinto- ja koulutusosaamista.

Kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia tarjoaa myös FCG City Portal Oy:n MAPGETS-tuote, jossa keihäänkärjeksi valittiin katujen ja teiden valaistusprojektit.

Tärkeä kohdemaa on ollut Venäjä, mutta siellä aktiviteetti on kansainvälisten rajoitusten takia tällä hetkellä vähäistä, Kouri toteaa. Tänään kohdemaita ovat Ukraina, Kazakstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Armenia, Georgia...

Kazakstanissa ja Kirgistanissa on meneillään eniten projekteja, ja useimmat niistä liittyvät energiaan. Päätoimialueisiin kuuluu myös Ukraina, jossa FCG toimii hallituksen neuvonantajana kaukolämpöhankkeessa.

– IFI-hankkeiden kautta meillä on iso mahdollisuus laajentaa toimintakenttäämme ja samalla nostaa kotimaisen toiminnan laatutasoa, johtajat summaavat.

Vientipotentiaalia sote-alalla

FCG Datawell Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kasteenpohja arvioi, että Suomelle voi avautua sosiaali- ja terveydenhuollon alalla huomattavia ja ehkä ainutkertaisiakin mahdollisuuksia kansainväliseen menestykseen.

Mahdollisuudet liittyvät siihen, että Suomessa väestö ikääntyy aikaisemmin kuin muissa länsimaissa, jolloin ikääntymiseen liittyvät haasteet on ratkaistava ensiksi täällä. Missään maassa ei myöskään ole tehty niin pitkälle menevää sote-integraatiota, kuin Suomessa nyt valmistellaan, Kasteenpohja sanoo.

– Tämä tarkoittaa, että tietojärjestelmät ynnä muut ratkaisut on kehitettävä Suomessa, ja kun ne ovat olemassa, niille tulee varmasti kysyntää maailmalla. Edellyttäen, että onnistumme kotimaassa.

Kun on kyse ohjelmistotuotteista, maantieteelliset etäisyydetkään eivät haittaa vientiä. – Olemme samalla viivalla muiden toimijoiden kanssa.

Sote-luokitustuotteiden parissa FCG on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä jo pitkään, mutta vienti on ollut varsin pientä, toteaa hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Petra Kokko.

Ulkomailla tunnetaan parhaiten hoitoisuusluokitusjärjestelmä RAFAELA®, josta onkin tullut kyselyjä lähes kaikista Euroopan maista. Pohjoismaista vientiä on tarkoitus ryhtyä edistämään tytäryhtiöiden kautta.

teksti: Paula Böhling
kuvat: FCG:n kuva-arkisto


Lisää aiheesta