2/2016

FCG Pohjoismaissa

21.9.2016

Pohjoismaat ovat FCG:lle luonteva yhteistyösuunta, tärkeä markkina-alue ja yksi mahdollinen väylä muualle maailmaan.

Viime vuonna tehdyn Datawell-yrityskaupan myötä FCG nousi sosiaali- ja terveydenhuollon alalla Pohjoismaiden johtavien asiantuntijayritysten joukkoon. Päätarjontaa ovat potilaskohtaisen kustannuslaskennan ja suorituskyvyn arvioinnin ohjelmistot sekä luokitustuotteet. 


Pohjoismaissa tukikohtina toimivat ruotsalainen ja norjalainen tytäryhtiö, joilla kummallakin on pitkä historia ja vakiintunut asema omassa maassaan.

– Osana monialaista FCG-konsernia meillä on hyvä mahdollisuus löytää lisää synergiaa ja tehdä uusia avauksia, toteaa FCG Datawell Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kasteenpohja.

FCG Pohjoismaissa


Uutta kehitellen 

Göteborgissa toimivan FCG Datawell Sweden AB:n tarjonta on jokseenkin sama kuin emoyhtiön Suomessa: Ecomed- ja NordDRG-ohjelmistoratkaisut ja niihin liittyvät palvelut.

– Meitä on neljä työntekijää, mutta tavoitteena on kasvaa, jos vain onnistumme saamaan markkinoille uusia tuotteita, kertoo toimitusjohtaja Amir Shafazand.


Hän näkee, että kustannuslaskennan ohjelmistoissa on tarjontaa enemmän kuin kysyntää, mikä on johtanut kovaan kilpailuun Datawellin ja muiden yritysten kesken. NordDRG-ohjemistoissa Datawell on markkinajohtaja.

Vahvaa asemaa varmistaen

Kuusihenkinen FCG Nirvaco AS toimii Oslossa ja tarjoaa Ecomediä vastaavaa norjalaisen terveydenhuollon tarpeisiin kehitettyä NIMES-ohjelmistoratkaisua.


 – Yli 70 prosentin osuudella olemme markkinajohtaja omalla alallamme. Ylläpidämme ja kehitämme tuotteita edelleen, toteaa toimitusjohtaja Svein Jarle Hole.

Alustavasti on suunniteltu NIMES-ratkaisun pilotointia Ruotsissa. Muita Pohjoismaita ja Baltian maita arvioidaan mahdollisesti myöhemmin, Hole sanoo.

Viennin kärkenä RAFAELA®

FCG:n ylläpitämien luokitustuotteiden pohjoismaista vientiä ryhdytään edistämään tytäryhtiöiden kautta. Kärkituotteena on RAFAELA®, jonka avulla voidaan kohdentaa hoitajien työpanos vastaamaan potilaiden hoidon tarvetta.  


RAFAELA® on jo vakiintuneessa käytössä kaikissa Islannin sairaaloissa ja sitä on pilotoitu myös Ruotsissa ja Norjassa, kertoo toimialajohtaja Petra Kokko FCG:ltä.


Ruotsissa ja Norjassa on tehty usean vuoden ajan markkinointityötä. Syksyllä alkaa markkinointiyhteistyö FCG Datawell AB:n kanssa Ruotsissa.

teksti: Paula Böhling
kuvat: David Zandén ja Jarmo Teinilä


Lisää aiheesta