2/2016

Kaupungit AVE- kaavoitus­työkalua kehittämässä

22.9.2016

FCG:n palveluissa yhdistyvät huipputason arkkitehtiosaaminen ja tiedolla johtaminen. Yhdyskuntasuunnitteluhankkeissa hyödynnetäänkin yhä enemmän tietomallintamista ja erilaisia digitaalisen suunnittelun välineitä, joista paikkatietopohjainen AVE on yksi. Kuva on Kempeleen Linnakallion yritys- ja matkailukeskittymästä, jonka kehittämisessä FCG on ollut mukana. Visualisointi: Jussi Partanen, FCG.


FCG kehittää verkossa toimivaa AVE-suunnittelutyökalua hteistyössä Espoon, Vaasan, Valkeakosken ja Vantaan kaupunkien kanssa. Moni­puolista ja helppokäyttöistä välinettä tarvitaan, hankkeeseen osallistujat vakuuttavat.


Paikkatietopohjaiset AVE- eli aluevertailutuotteet on tarkoitettu kuntataloudellisten vaikutusten arvi­oin­tiin maankäytön suunnittelussa – niin maa­kuntakaava-, yleiskaava- kuin asemakaava­tasolla.


Meneillään olevassa hankkeessa kehitetään AVE Online -työkalua, jonka Free-versio on vapaasti käytettävissä osoitteessa www.mapgets.com.


– Teemme kehitystyötä yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta saamme työkalun vastaamaan käytännön tarpeita, sanoo projekti­päällikkö Jan Tvrdý FCG:ltä. 


Vaasa

Vasemmalla: Raviradan alue sijaitsee aivan Vaasan keskustan läheisyydessä. Havainnekuva tulevasta Raviradan alueesta. Piirros: Mandaworks AB.


Vaasan pilottina Raviradan alueen asemakaava

 Noin 115 000 asukkaan Vaasan seutu on elinvoimainen energiateollisuuden keskittymä. Kaupungin asukasmäärä on kasvanut tasaisesti yhdellä prosentilla eli 600–700:lla vuosittain. On jatkuva tarve kaavoittaa uusia asuinalueita ja suunnitella keskustan täydennysrakentamista.

 

– Kiinnostuimme AVEsta, koska kaavahankkeita on paljon ja kaavataloudellisten laskelmien tekeminen on koettu hieman työlääksi. Taloustilanteen heikentymisen myötä laskelmien merkitys on vain korostunut. On yhä tärkeämpää osoittaa päättäjille, mitä kustannuksia hankkeista aiheutuu yhdyskuntataloudelle, toteaa projektipäällikkö, arkkitehti Marketta Kujala Vaasan kaupungilta.

 

AVE-pilotiksi valittiin tärkeä ja omaleimainen kohde: keskustan tuntumaan sijoittuva Raviradan alue, jonne suunnitellaan 2 000–3 000 asukkaan ekologista ja ihmisläheistä kaupunginosaa.

 

Alueelle laaditaan paraikaa asemakaavaa pohjautuen vuonna 2013 järjestetyn arkkitehtikilpailun voittajatyöhön.

 

Raviradan alueella on tavoitteena jatkaa Vaasan ruutukaavaperinnettä, sitä uudistaen. Rakennuskannasta tulee moni-ilmeinen ja mittakaavaltaan vaihteleva, Kujala kuvailee.

 

Alue sijaitsee matalalla, ja se tuo haasteita sekä suunnittelun että kustannusten kannalta. – Miten esimerkiksi hulevedet ja perusrakenteet hallitaan, siinä on iso kysymys. Kustannusten tarkastelu on tässä tilanteessa erityisen tärkeää.

 

Asemakaavaluonnokset tulevat nähtäville syksyn aikana, ja silloin on tarkoitus esitellä myös AVE-kustannuslaskelmia.

 

– Odotamme innolla, millainen suunnitteluvälineestä tulee. Toivomme, että se olisi helppokäyttöinen ja sen avulla pystyttäisiin ymmärrettävästi osoittamaan kustannusten merkitys hankkeessa.

Valkeakoski

Ote Valkeakosken osayleiskaavasta, Valkeakosken kaupunki.


Valkeakoski testaa AVEa yleiskaavaan

 Tampereen eteläpuolella sijaitseva noin 21 000 asukkaan Valkeakoski on joutunut ”savupiipputeollisuuden” poistuttua etsimään uutta rooliaan. Entisaikaan kehitys muotoutui paljolti teollisuuden mukana, mutta nykyisin avainsanoja ovat monipuolinen elinkeinoelämä, hyvä asuinympäristö ja aktiivinen kehittäminen, luonnehtii kaupungin kaavoituspäällikkö Alf Lindström.

 

– Tulevaisuus riippuu ennen kaikkea meistä itsestämme. Siksi olemme ottaneet hyvin aktiivisen otteen seudun ja kaupungin kehittämiseen – ja siksi tarvitsemme hyviä työkaluja; AVEsta saattaa tulla sellainen.

 

Lindström näkee, että AVE-työkalu olisi eniten hyödyksi yleiskaavoituksen välineenä.

– Yleiskaavassa määritellään, mitkä alueet asemakaavoitetaan, mihin tarkoitukseen ja minkä tyylisesti, eli silloin tehdään yhdyskunnan kehityksen, talouden ja ekologian kannalta suurimmat ratkaisut. Tarvitaan väline, joka auttaa arvioimaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia näihin asioihin.

 

AVE-pilottina on Pohjoissuunnan osayleiskaava, joka kattaa kaupunkialueeseen rajautuvan noin 14 neliökilometrin alueen.

 

Kaava-alueella on olemassa olevaa rakennetta, jossa on tarve tutkia esimerkiksi liikennejärjestelyjä ja tiivistämismahdollisuuksia. On myös täysin rakentamatonta aluetta sekä pientaloalue, jossa on etsittävä oikea tasapaino vanhan säästämisen ja uuden rakentamisen välille. Aluetta pitää kehittää osana taajamarakennetta, kaavoituspäällikkö tiivistää asetelman.

 

Hän toivoo, että AVE palvelee jouhevasti nimenomaan suunnitteluprosessin aikana. – Haluamme luonnostella alueelle erilaisia skenaarioita ja testailla, miten eri tekijät vaikuttavat kokonaisuuteen.

Valkeakoskella riittää Lindströmin mukaan yleiskaavoitettavaa vielä vuosiksi. Tekeillä on vuosittain myös lukuisia asemakaavoja.

teksti: Paula Böhling


Lisää aiheesta