2/2016

Muistetaan myös vihreä kädenjälki

22.9.2016

Ekologinen jalanjälki on kaikille tuttu, mutta ympäristövaikutuksia arvioitaessa pitää ottaa huomioon myös vihreä kädenjälki: asiakasprojektien kautta pyritään lisäämään myönteisiä ympäristövaikutuksia.


Yrityksen toimitiloissa on toki monia mahdollisuuksia edistää ympäristöystävällisempiä toimintatapoja, mutta ainakin FCG:n kaltaisessa yrityksessä paljon enemmän ympäristövaikutuksia on asiakasprojekteilla. Siksi myös tämä näkökulma otettiin huomioon, kun FCG Suunnittelu ja tekniikka lähti kehittämään ISO 14001-ympäristöjärjestelmää tämän vuoden alussa.

– Kuuntelemme herkällä korvalla, mitä tarpeita asiakkailla on. Monet heistä käyttävät jo ISO 14001- järjestelmää ja sieltä tulee toiveita meidän suuntaamme. Mietimme siis, miten voisimme tukea asiakkaidemme ympäristötavoitteita, kertoo hanketta koordinoiva Suvi Järvinen FCG:ltä.

Tavoitteena on saada ympäristöjärjestelmä laajemmin käyttöön syksyn aikana. Sitä ennen järjestelmää on kehitetty pilottihankkeiden avulla. Näiksi valikoitui FCG-talon toimitilojen lisäksi kolme palvelua: matkailun kehittäminen, vesistöjen kunnostus ja työturvallisuuskoordinointi. Nämä kaikki ovat sellaisia, joissa ympäristökysymyksiä on mietitty jo aiemmin.


Kestävämpiä ratkaisuja kaikin tavoin


– Tavoitteemme on löytää keinoja, kuinka tuottaa asiakkaalle kestävämpiä ratkaisuja sekä ympäristön kannalta että sosiaalisesti, tiivistää Järvinen.

Hän korostaa, että kestävät ratkaisut eivät tarkoita ainoastaan kielteisten ympäristövaikutusten vähentämistä. Myös myönteisiä vaikutuksia on mahdollista lisätä.

– Puhutaan vihreästä, ekologisesta kädenjäljestä. Esimerkiksi pilottipalvelussamme vesistöjen kunnostuksessa tehdään hankkeita, joissa muokataan vesistöjä tavoitteena niiden tilan parantaminen. Usein näissä ovat vastakkain ekologiset ja virkistysarvot – me mietimme, kuinka voisi tuottaa niitä molempia.

Matkailuhankkeissa on ollut tapana loppusuoralla arvioida niiden vaikutukset, niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristöön kohdistuvat. Nyt arviointi halutaan ottaa mukaan jo aiemmassa vaiheessa: kun ympäristöasiat otetaan huomioon alusta asti, niillä on enemmän vaikutusta.

Kriteerit ohjaavat investointeja

FCG:n projektipäällikön Markku Nissin mukaan uuden käytännön mukaan tyypillisessä kehittämisprosessissa jo aloituskokouksessa käydään läpi, miten kestävä kehitys otetaan sillä hetkellä huomioon.

– Sitten kun mietitään tulevaisuutta, seurataan että kestävän matkailun kriteerit ohjaavat investointeja ja toimenpiteitä. Kun kehittämissunnitelma on loppuvaiheessa, arvioidaan vielä toimenpiteiden vaikutukset. Jos todetaan haitallisia vaikutuksia, ne pyritään minimoimaan, kuvaa Nissi.

Tällaista toimintatapaa on noudatettu esimerkiksi vierasvenesatamien liiketoiminnan kehittämisprojektissa, josta lisää jutussa sivulla xx.

Nissi työskentelee Rovaniemellä usein matkailun kehittämisen parissa. Hankkeiden positiiviset ympäristövaikutukset liittyvät hänen mukaansa usein hiipuvien alueiden elinvoiman parantamiseen. Vaikkapa alueen kulttuuria tai lähiruokaa hyödyntämällä voidaan luoda uusia työpaikkoja.


– Luonto ja kulttuuri ovat ne resurssit, joiden perässä ihmiset liikkuvat matkailussa. Esimerkiksi reittien suunnittelulla ja ekologisella rakentamisella pyritään siihen, ettei luonto kuormitu liikaa.

teksti: Heidi Hammarsten


Lisää aiheesta