2/2012

FCG-uutisia

1.10.2012

Maija Kaltakari


Stiina Vistbacka


FCG:n koulutuspalveluiden voimanaiset: koulutuspalveluiden toimialajohtaja Maija Kaltakari (yllä) ja kehitysjohtaja Stiina Vistbacka.

FCG kakkosena koulutusorganisaatioitten imagotutkimuksessa

FCG sijoittui toiseksi Talouselämä-lehden julkaisemassa koulutusorganisaatioiden yrityskuvaselvityksessä. Tutkimus tehtiin nyt kuudetta kertaa. FCG on myös aiemmin sijoittunut tutkimuksessa koulutusorganisaatioiden parhaimmistoon.

Add Valuen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 241 koulutus- ja henkilöstöasioista vastaavaa henkilöä, jotka olivat vuoden aikana ostaneet koulutusta. Selvitys julkaistaan kahden vuoden välein.

Kymmenen osatekijän muodostamassa indeksissä FCG sijoittui kakkoseksi. Selvityksessä todetaan, että kuntien rakenneuudistukset tuonevat lisää koulutettavia FCG:lle. Kyselyn mukaan koulutuksen ostajia kiinnostavat tasavahvasti avoimet koulutukset ja organisaatiokohtaiset valmennukset.

Monipuolisella kehittämisellä hyötyjä

FCG auttaa organisaatioita, johtoa ja henki­löstöä kehittämään ja uudistamaan toimintaansa muuttuvissa olosuhteissa.

– Jotta toi­men­piteet tuottaisivat mahdollisimman paljon hyötyjä, kehittämistoimenpiteitä kannattaa tehdä monella tasolla ja otteella. Oleellista on tunnistaa asioiden ja ilmiöiden keskinäiset syy-seuraussuhteet sekä linkittää erilaiset menetelmät ja näkökulmat yhdeksi kokonaisuudeksi, toteaa johtava konsultti Timo Huttunen FCG:ltä.

Syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana FCG on toteuttanut muun muassa seuraavanlaisia hankkeita asiakkaidensa kanssa:

Koukkuniemi 2020 -hanke
– Johtamisen ja henkilöstön kehittäminen muutoksen tukena

Alkuun toteutettiin JORY-palaute, jossa johtoryhmän jäsenet arvioivat johtoryhmän roolia, työskentelytapoja ja sisäistä dynamiikkaa. Tämän pohjalta täsmäsuunnattiin kehittämisen fokus, ja yhteisillä valmennustilaisuuksilla kehitettiin esimerkiksi johtamisvalmiuksia ja strategiatyöskentelyä. Henkilökohtaisia esimiesvalmiuksia lisättiin 360-palautteella ja yksilöllisillä sparrauskeskusteluilla.

Koukkuniemi 2020 -hanke
– Johtamisen ja henkilöstön kehittäminen muutoksen tukena Tampereen kaupungin vanhainkotihoito uudistuu, ja FCG on ollut mukana kehittämistyössä. Hankkeeseen on kuulunut muun muassa esimiesten työnkuvien täsmentäminen. Työyhteisötilaisuuksissa henkilöstö on nostanut esiin toiminnan vahvuuksia ja työstänyt kehittämistä kaipaavia näkökulmia. Johto on linjannut johtamisjärjestelmää ja uudenlaista johtamiskulttuuria. Käytännön esimiesvalmiuksia ja voimaannuttavaa johtamista lähdetään kehittämään valmennusohjelman avulla.