2/2016

Miten sujuu sosiaalipuolelta tietotekniikka

22.9.2016

Soten tuoma sosiaali- ja terveysalojen integraatio tuottaa haasteita myös tieto­järjestelmille. Aihe puhutti Terveyden­­huollon Atk-päivillä Lahdessa.

Terveydenhuollon Atk-päivien nimi kertoo pitkästä historiasta, mutta 42:nnen kerran järjestetyn tapahtuman sisältö on tiukasti ajassa kiinni. Toukokuussa Lahdessa esillä olivat erityisesti sote-uudistukseen liittyvät aiheet.

  • Nyt kiinnostavat sellaiset asiat, kuten miten sote vaikuttaa tietotekniikkahankintoihin tai muuttuuko valtion rooli, kun maakunnat tulevat mukaan. Tietojärjestelmien pitää tukea soten onnistumista, painottaa FCG:n koulutuspäällikkö Jari Koivisto.

Terveydenhuollon puolella tietojärjestelmät eivät ole mitenkään uusi asia, vaan sähköistyminen on jatkunut jo kauan – siitä kertoo jo Terveydenhuollon Atk-päivien pitkäikäisyyskin. Sosiaalipuolella järjestelmien tulo on uudempi asia. Järjestelmien yhdistämisessä on monenlaisia haasteita, tietosuojasta alkaen.

  • Sosiaalipuolen tietoja koskevat erilaiset juridiset määräykset kuin terveyspuolen, Koivisto huomauttaa.


Ei kansainvälistä vertailukohtaa

Terveydenhuollossa on meneillään useita isoja tietojärjestelmähankkeita kuten pääkaupunkiseudun Apotti ja 18 sairaanhoitopiirin yhteinen UNA. Nämä on kilpailutettu EU-tasolla ja saatu mukaan kansainvälisiä toimijoita.

  • Muualla maailmassa kukaan ei kuitenkaan ole vielä tehnyt näin laajaa uudistusta, jossa on mukana sekä sosiaali- että terveydenhuolto. Useissa maissa on esimerkiksi sosiaali- ja työllisyysasiat samassa ministeriössä, terveys ja liikunta taas muualla. Siksi kansainvälisten tietojärjestelmien hyödyntäminen on vaikeampaa, Koivisto perustelee.

Asiantuntijat käsittelivät tietojärjestelmien hankintaa, tietoturvaa, tiedolla johtamista ja muita ajankohtaisia aiheita Lahdessa kahdeksassa eri sessiossa kahden päivän ajan. Näissä sessioissa kuuntelijoita ja keskustelijoita oli yli tuhat. Kaikkiaan ATK-päivillä oli yli 1400 osallistujaa.

Koiviston mukaan vuosien mittaan mukaan on tullut näytteilleasettajia ympäri maailmaa, joten kotimaiset osallistujat saavat myös kansainvälistä näkökulmaa.

  • Päivien idea on tuoda yhteen ihmiset, jotka Suomessa vastaavat terveydenhuollon tietojärjestelmistä, sekä niiden käyttäjät että tuottajat. Näin syntyy vuoropuhelua: Kenttä saa kertoa tarpeistaan ja lainsäädännön kehityksestä kuten tietosuojan kiristymisestä. Tuottajat taas esittelevät uusia innovaatioitaan.


Atk-päivien yleisöä


Verkostoituminen tärkeä anti

Verkostoituminen onkin tärkeä osa päivien antia. Tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa käytössä verkostoitumistyökalu, jonka avulla oli mahdollista sopia lyhyitä tapaamisia uusien kontaktien kanssa.

  • Työkalun avulla molemman osapuolet näkevät toistensa Linkedin-profiilit ja kutsuttu saa päättää, hyväksyykö hän tapaamispyynnön, Koivisto kuvaa.

Tamperelainen Mylab on osallistunut Terveydenhuollon ATK-päiville jo kymmenkunta vuotta. Tietoteknisiä palveluita kliinisille laboratorioille tarjoava yritys toi aluksi henkilöstöään kuuntelemaan esityksiä, hankki sitten oman näyttelyosaston ja kuului tänä vuonna pääyhteistyökumppaneihin.

  • Olemme aika usein viime vuosina olleet pääyhteistyökumppaneiden joukossa. Olemme aina pyrkineet kehittämään tapahtumaan jotakin uutta näytettävää ja hakeneet sieltä muutenkin näkyvyyttä. ATK-päivät kuuluu meillä vuoden päätapahtumiin tietotekniikan näkökulmasta, kertoo markkinointipäällikkö Jukka Kalliosaari.

Mobiilisovellukset nousussa laboratoriopuolella

Mylab seuraa tiiviisti laboratioalan tilannetta, koska käytännössä lähes kaikkia laboratoriotuloksia Suomessa käsitellään sen tuotteiden avulla. Alan kehitys on viime vuosina ollut voimakasta eikä sote- uudistus ole todellakaan ainoa terveydenhuollon muutoksen ajuri, huomauttaa Kalliosaari.

  • Laboratoriopuolella tapahtuu todella rajua keskittymistä ja nämä integraatiohankkeet työllistävät meitäkin. Tieteessä ja laitepuolella tapahtuu kehitystä. ATK-päivillä näkyvät erityisesti mobiiliteknologian sovellukset ja kuluttajistumisen nousu.

Mylabin uutuusesittelyt ovatkin viime aikoina useimmiten liittyneet mobiiliteknologioihin tai järjestelmäintegraatioihin.

Yhteistyökumppaniasemastaan huolimatta Mylabin Kalliosaari arvostaa edelleen myös päivien esityksiä ja muilta osallistujilta saatavaa antia.

  • Meiltä on edelleen aika paljon henkilökuntaa myös kuuntelemassa luentoja. Tällä alalla kollegiaalisuus ei ehkä ole aivan yhtä suurta kuin kliinikoilla, mutta se että porukka tapaa toisiaan ja vaihtaa kuulumisia on iso anti. Kilpailijoiden pitäminen pimennossa ei ole kenenkään etu.

Ensi vuonna sote-uudistus näkyy jo niin, että tapahtuma on nimeltään Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät. Tapahtuma järjestetään Finlandia-talolla ja pääyhteistyökumppaneina toimivat HUS sekä Helsingin kaupunki.

Atk-päivien luennoitsijateksti: Heidi Hammarsten
kuvat: Jarmo Teinilä


Lisää aiheesta