1/2017

Pääkirjoitus

22.2.2017

Ari Kolehmainen

Kuntavaalit, maakuntauudistus, muutokset kansainvälisissä konteksteissa, yritystoiminnan kehittämisen tuki, digitaalisuuden aiheuttama muutosvoima; muutamia tärkeitä asioita, joilla on vahva merkitys toiminnallemme. Toiminnalle, jolla pyrimme antamaan asiakkaidemme menestymiselle mahdollisimman vahvan tuen alkaneena vuonna.


Paikallishallinnon toimintasyklillä (valtuustokaudet) on FCG:n toimintaa rytmittävä merkitys. Uudistuvaa alue- ja paikallishallintoa tuetaan monin tavoin, mm. uuden sukupolven organisaatiot -hankkeella, joka on saamassa päivitetyn sisällön ja uuden vaiheen. Tulevan kevään kunnallisvaalien alla FCG tarjoaa mm. valtuustostrategioiden onnistumisen arviointia ja vaalien jälkeen strategiaprosessien tukea ja luottamushenkilökoulutusta sekä erittäin laajaa muuta konsultointi- ja koulutustukea. 


Palvelutoiminnan kehittäminen portaalitoiminnan kautta myös jatkuu. Monipuolista MAPGETS-portaalia ylläpitävä FCG City Portal Oy on tehnyt uusia avauksia sekä kuntahallinnossa että yritystoiminnassa. HR-tukeen liittyvä asiakaskunta on laajentunut ja vahvistunut. Vahvistumista tukee myös se, että Elbit Oy:n toiminta siirtyi FCG-konserniin 1.1.2017 lukien.


Vuosi 2017 on juhlavuosi. Suvereenisesti tärkein on luonnollisesti Suomi 100 vuotta. Myös FCG juhlii Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä, sen ohella omalla toiminta­taipaleellaan syntyneitä merkkipaaluja. 


FCG:n toteuttama ensimmäinen kansainvälinen hanke toteutettiin vuonna 1967 eli 50 vuotta sitten. Ensimmäinen kansainvälinen hanke kohdistui Tunisiaan, jossa käynnistyi metsähanke – yksi ensimmäisiä Suomen virallisesti rahoittamia kehitys­yhteistyöhankkeita. Nykyisin kansainvälistä toimintaa toteutetaan sekä yhteistoimintakonseptien kautta että konserniin kuuluvien 12 yhtiön kautta. FCG on vuosikymmenien varrella kehittänyt laajan tuoterepertuaarin, joista osa uusiutuu nimiään myöten aika ajoin, osalle on kehittynyt oma brändi. Yksi vanhimmista brändeiksi kehittyneistä on Rafo (Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi), joka täyttää 30 vuotta ja jatkaa vahvana kohti uusia toimintavuosia.


Tutustu toimintaamme tämän asiakaslehden tarjonnan kautta mutta myös monipuolisen internetsivustomme ja muun esittelyaineistomme kautta. 


Hyviä lukuhetkiä!


Ari Kolehmainen


Lisää aiheesta

Pääkirjoitus

1.3.2019

Pääkirjoitus

14.1.2018

Pääkirjoitus

15.9.2017

Sote-uudistus

21.9.2016

Arvoisa lukija

17.2.2016

Arvoisa lukija,

11.9.2015