1/2017

Tytäryhtiöt alueellisina tukikohtina

22.1.2017

FCG-konsernilla on maailmalla toista­kymmentä tytäryhtiötä, joista monilla on vuosikymmenien historia, laaja tunnettuus ja vakiintunut asiakaskunta alueellaan.

kuvia kehittämishankkeista

Kuvissa esimerkkejä FCG:n ja sen tytäryhtiöitten eri puolilla maailmaa toteuttamista kehittämishankkeista.Ennen oli mahdollista toimia Suomi-keskeisesti, mutta tänä päivänä menestyminen edellyttää alueellista läsnäoloa. Ilman sitä on vaikea kilpailla sellaisten yritysten kanssa, joilla on toimistoja ympäri maailmaa ja jotka vaikuttavat valtioiden ylimmästä johdosta ruohonjuuritasolle, Anette Vaini-Antila sanoo.


Useimmat tytäryhtiöt ovat tulleet osaksi FCG-konsernia yritysoston kautta 2000-luvulla, mutta muutamia on perustettu.


Tytäryhtiöt toimivat alueellisina markkinointikanavina ja tukikohtina, joiden kautta voi paremmin tavoitella myös paikallista rahoitusta.


– Esimerkiksi Nairobissa on eri foorumeilla kansainvälisten rahoittajien lisäksi hankintailmoituksia kenialaisilta ministeriöiltä ja virastoilta. Suomesta ja naapurimaista tarjouksia ei olisi kovin kustannustehokasta työstää.

Vuonna 2016 FCG toimi Afrikan maista Kenian lisäksi Etiopiassa, Namibiassa, Ruandassa, Ugandassa ja Tansaniassa.

ANZDEC 1970 

Vuodesta 2002 FCG-konserniin kuulunut FCG ANZDEC on Uuden-Seelannin johtavia kansainvälisen kehityskonsultoinnin yhtiöitä.


– ANZDEC perustettiin vuonna 1970 tekemään kansainvälistä kehityskonsultointia, visiona oli maatalousosaamisen vienti ja kestävän talouskasvun edistäminen Aasian kehittyvissä maissa, kertoo toimitusjohtaja Ana Ilic.


Nykyään yhtiö toimii laajalti Aasiassa ja Tyynenmeren alueella. Maatalouden kehittämisen ohella ajankohtaisiin teemoihin kuuluvat rannikko- ja merialueiden resurssien hallinta, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja katastrofiriskien hallinta.


Jatkossa yhtiön tavoitteena on edistää edelleen kehitysavun ja kaupallisen toiminnan yhteyttä, josta on jo hyvä esimerkki: vienninedistämisorganisaatio DairyNZ:n mukanaolo ANZDECin toteuttamissa maitotaloushankkeissa.

Auli Keinänen


Voittoja uudelle
FCG Aasialle

Viime syksynä Singaporessa aloittanut FCG Aasia on voittanut Aasian kehityspankin rahoittaman Pakistanin kaupunkikehityshankkeen.


Tehtävänä on identifioida kolmelle nopeasti kasvavalle kaupungille kestävää kehitystä tukevia hankkeita, pakolais- ja ympäristöhaasteet huomioon ottaen.


– Voitto luo uskoa FCG Aasian tulevaisuuteen heti alkumetreillä, sanoo aluejoh­taja Auli Keinänen (yllä).


FCG Aasia on saanut tehtäväkseen myös Nepalin WWF-hankkeen loppueva­luoinnin. 

Aino Efraimsson

Toisen sukupolven FCG:läinen

FCG:n Turkin yksikössä työskentelee projektipäällikkö Aino Efraimsson (yllä), jonka elämässä kehitysyhteistyö ja FCG edeltäjineen ovat olleet läsnä aina


– Suomalainen isäni ja srilankalainen äitini tapasivat 35 vuotta sitten Sri Lankassa, jossa isäni työskenteli Suomen rahoittamassa ja FCG:n edeltäjän toteuttamassa Kandyn vesivarahankkeessa, hän kertoo. 
Kandystä perhe muutti Keniaan ja myöhemmin Egyptiin, saman yhtiön hankkeiden merkeissä edelleen.


– Kulttuurien erilaisuus ja kehitysyhteistyö olivat jatkuvasti läsnä kodin arjessa. Isääni ja hänen työtään olen aina ihaillut. Paikalliset kollegat tuntuivat kunnioittavan häntä kovasti, ja hän oli aidosti kiinnostunut maista, joissa työskenteli. Uteliaisuus, joka luultavasti on isän perintöä, on innostanut minutkin tälle polulle


Efraimsson on ehtinyt jo työskennellä muun muassa Nepalissa ja ”pääkonttorilla” Helsingissä. Tammikuusta 2016 alkaen sijaintipaikkana on ollut Ankara.


– FCG:llä on käynnissä useita EU-projekteja Turkissa, ja myös uusia mahdollisuuksia kartoitetaan, onhan maalla tarpeita juuri FCG:n osaamialueilla, kuten koulutus, sukupuolten tasa-arvo ja kunnallisen infrastruktuurin kehittäminen, hän sanoo.teksti: Paula Böhling
kuvat: FCG:n kuva-arkisto


Lisää aiheesta