1/2017

iPEC – kaikki palvelut yhdeltä luukulta teollisuushankkeisiin

22.1.2017


Kotimainen vaihtoehto kokonaistoimituksiin.

FCG Suunnittelu ja tekniikka on mukana iPEC-yhteenliittymässä, joka tarjoaa integroidun palvelukokonaisuuden teollisuuden tehdas- ja laitoshankkeisiin sekä julkisen sektorin mittaviin hankkeisiin. iPEC on täysin kotimainen vaihtoehto.

Suurissa hankkeissa käytetään monesti useita eri toimittajia hankkeen aikana. Tämä sitoo valtavan määrän resursseja ja aikaa tilaajalta sekä tuo lisäpaineita hankkeen kokonaiskoordinoinnille, kuten aikataululle, vuorovaikutukselle, sidosryhmätyöskentelylle ja eri osahankkeiden eteenpäinviemiselle. 

iPEC (Industrial Project Engineering Consortium) on kolmen kotimaisen toimijan konsortio, joka tarjoaa kaikki palvelut hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen hankkeiden alusta loppuun saakka. FCG vastaa hankkeiden luvituksesta, ympäristöselvityksistä, kaavoituksesta sekä infrastruktuurin suunnittelusta. Etteplan vastaa hankkeen rakentamisen suunnittelusta sekä dokumentoinnista ja Prohoc vastaa toteutuksista paikan päällä. iPEC:in palvelut tuotetaan tiiviissä yhteistyössä konsortion toimijoiden kesken ja ne räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Vaikka iPEC muodostuu eri yrityksistä, asiak­kaat tekevät hankkeistaan vain yhden yhteistyösopimuksen iPECin kanssa. iPEC kartoittaa hankkeisiin tarvittavan osaamisen ja resursoinnin konsortion sisältä.

iPEC käyttää digitaalisia työkaluja reaaliaikaiseen tiedonjakamiseen ja vuorovaikutuksen helpottamiseen. FCG:n MAPGETSia käytetään palvelujen visualisoimiseen 3D-mallien ja paikkatiedon avulla. Jakamo on työkalu hankkeiden tiedonhallintaa ja -jakamista varten. Tuotetietoja varten hyödynnetään Etteplan Info -palvelua.

iPEC tarjoaa asiakkailleen

  • Arvonluontia tehokkailla
    lean-ratkaisuilla
  • Kaikki projektin palvelut yhdeltä luukulta
  • Tiimin kokeneita oman alansa asiantuntijoita
  • Räätälöityjä ratkaisuja, jotka istuvat asiakkaan budjettiin
  • Konsultointipalveluja hankkeen kaikkiin vaiheisiin
  • Jatkuvaa kehittymistä palvelutason parantamiseksi
  • Maailmanlaajuisen know-how’n
  • Varmat, aikataulujen mukaiset toimitukset
Bominmaki


teksti: Maija Jokiniemi
mallinnus Blominmäen kalliopuhdistamosta: FCG


Lisää aiheesta