2/2012

Koulutusvienti tähtää kaukomaille

1.10.2012

– FCG Education etsii asiakkaita perinteisen kehitysrahoituksen ulkopuolelta. Heitä on löytynyt opetusministeriöistä, opetussektorin säätiöistä ja yksikön johtaja Jari Poikonen. Koulutusvientiin erikoistuneen yksikön palveluksessa on Poikosen lisäksi seitsemän osa-aikaista henkilöä.

Suuntana Saudi-Arabia FCG Education on saanut päätökseen Saudi-Arabiaan Riadiin suunnitteilla olevan kouluprojektin suunnittelun ensimmäisen vaiheen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yksityinen kansainvälinen koulu, joka kattaisi esikoulun, peruskoulun ja lukion. Saudiarabialaiset haluavat tässä työssä hyödyntää suomalaisen koulumallin parhaita käytänteitä.

– Ensimmäinen, jo päätökseen saatu vaihe tarkoitti noin 3 000 oppilaan ja 2–3-kerroksisen koulurakennuksen arkkitehtuurikonseptin valmistumista. Lisäksi se käsitti viimeisimpään tietotekniikkaan perustuvan oppimisympäristön teknisen ja pedagogisen suunnittelun, kertoo Jari Poikonen. Koulu on kooltaan mittava, lähes tuplasti suurimman suomalaisen koulun kokoinen.

Rakennuksen on suunnitellut FCG:n yhteistyökumppanin Arkkitehtitoimisto K2S Oy:n työryhmä Kimmo Lintula, Niko Sirola ja Mikko Summanen. Tilaajana on saudiarabialainen investoriryhmä, joka aikoo perustaa myös kaksi muuta saman mallin mukaista koulua. Siellä on tälläkin hetkellä useita kansainvälisiä, ulkomaisten työntekijöiden lapsille suunnattuja kouluja. Nyt suunnitteilla oleva koulu on tarkoitettu myös saudiarabialaisille lapsille. Se on yksityinen, kansainvälinen ja englanninkielinen ja sopeutetaan paikallisiin olosuhteisiin. Oppilaista olisi kaavailujen mukaan 55 % tyttöjä ja 45 % poikia. Luvan koululle myöntää paikallinen opetusministeriö.

– Saudi-Arabia investoi lähivuosina valtavasti opetussektorin kehittämiseen. Vuotuinen budjetti on lähes 40 miljardia USD.

– Yksityissektorin rooli opetuksen kehittämisessä nähdään vahvana julkisen järjestelmän rinnalla, arvioi Poikonen.

Käytössä tuoreinta tietoa


– Riadiin kaavaillusta koulusta on tarkoitus tehdä viimeisimmän oppimisympäristökäsityksen mukainen, kertoo Poikonen. Yhdessä FCG:n kanssa sitä on suunnitellut Helsingin yliopisto. Seuraavat vaiheet käsittävät muun muassa koulun opetussuunnitelman, johtamisjärjestelmän, oppimateriaalin, opettajien rekrytoinnin ja koulutuksen sekä oppilaiden ohjauksen. Suomalaisten partnerien lisäksi työhön tulee osallistumaan paikallinen yliopisto.

– Pian käynnistyy itse rakentamiseen liittyvä tekninen suunnittelu ja työt, joissa FCG on vahvasti mukana.

– Tavoitteena on koulun avaaminen kaudella 2013–2014, sanoo investoriryhmän edustaja ja hankkeenjohtaja Nidal Alsayyed.

– Suomalaisen mallin mukainen kansainvälinen koulu tulee olemaan päänavaaja koko Gulfin alueella. Muilta alueen kansainvälisiltä kouluilta puuttuvat suomalaisen mallin mukaiset ominaisuudet eli tasa-arvoisuus ja oppilaan kokonaisvaltainen kehittyminen, lisää Suomessa usein vieraillut Alsayyed.

– Olen erittäin vakuuttunut suomalaisen opetusjärjestelmän tasosta. Tällä ensimmäisellä hankkeella olemme perustamassa pitkäaikaista suhdetta suomalaisten kumppaniemme kanssa, sanoo puolestaan investoriryhmän hallituksen puheenjohtaja Ammer Al-Selham.

Teksti: Anna-Maija Gruber
Kuvat: Anu Passi-Rauste ja FCG:n kuva-arkisto


Lisää aiheesta