2/2012

Pääkirjoitus

1.10.2012

Ari Kolehmainen
toimitusjohtaja Ari Kolehmainen

Arvoisa lukija,Tervetuloa lukuhetkeen FCG:n asiakaslehden parissa. Lehti sisältää mielenkiintoista luettavaa eri aloilta, myös toteutetuista ja menossa olevista hankkeista.

Kuntasektorilla tämän hetken kuuma aihe ovat rakenneuudistukset. Kuntavaalit osuvat monilla tavoin herkulliseen hetkeen; mitä ratkaisuja eri tahoilta tarjotaan kehittämistä vaativiin ongelmiin ja miten äänestäjät reagoivat tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. FCG elää ajassa ja palvelutarjonnassa on tämän vuoksi sekä ”kestosuosikkeja” että ajankohtaan sopivia palveluita. Kestosuosikkeja ovat jatkuvaa muutosta ja muutoksen hallintaa tukevat palvelut eri teema-alueilla; johdon tuki, tuottavuuden parantaminen, energianhuollon uudet ratkaisut, infrastruktuurin ja toimitilojen kehittäminen, ict-ratkaisut, elinkeinotoiminnan kehittäminen jne. Jälkimmäisiä ovat mm. uusien valtuutettujen tuki, valtuustokauden arviointi, kuntajohdon strategiatuki ja uutta valtuustokautta ohjaavat valtuusto- ja hallitussopimukset.

Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton edellyttämä suunnittelu kuuluu FCG:n uusiin vahvuuksiin, tästä erinomaisena esimerkkinä konsernin vahva asema tuulivoimapuistojen suunnittelussa koko arvoketjun osalta (kaavoitus, ympäristö­vaikutusanalyysit, rakentamispaikkojen rakennesuunnittelu, rakennuttaminen). Käynnistymässä on myös energiansäästö- ja sisäilmastohanke useiden osallistujien kesken.

Tuottavuuden kehittämiseksi on erinomaisia kehittämisprosesseja toteutettu eri sektoreilla, viimeisimmät kovat näytöt on saatu sosiaali- ja terveydenhuollon puolelta. Lopputuloksena on voitu osoittaa sekä tuottavuuden parantuminen että samanaikaisesti asiakaslaadun parantuminen ja henkilöstön tyytyväisyys. Tärkeänä pohja-aineistona näille prosesseille ovat terveydenhuollon johtamiseen kehitetyt standardit. Lehdessä esitellään näihin standardeihin kuuluva asiakasesimerkki Pohjois-Karjalasta, jossa on käyttöönotettu DRG -potilasluokittelujärjestelmä.

FCG on kansainvälinen konserni, jossa painopiste kansainvälisen toiminnan osalta on ollut kehitysyhteistyökonsultoinnissa eri puolilla maailmaa. Olemme panostamassa myös suomalaisen osaamisen vientiin. Tästä esimerkkinä on uusi, julkisuudessakin näkynyt hankkeemme suomalaisen koulutusosaamisen viennistä Saudi-Arabiaan.

FCG uudistaa myös omaa palvelutuotantorakennettaan. Heinäkuusta alkaen FCG-konsernin liiketoiminta kotimaassa on jaettu neljään yhtiöön, joiden lisäksi toimintaamme harjoitetaan viidessä ulkomaisessa tytäryhtiössä. Myös kaikki kotimaiset yhtiöt toimivat emoyhtiön, FCG Finnish Consulting Group Oy:n tytäryhtiöinä ja muodostavat kukin oman liiketoimintaryhmänsä rungon. Konsernirakenteen muutoksen tavoitteena on tehostaa entisestään toimintaamme asiakkaillemme tarjottavassa palvelussa.

FCG on menestynyt erilaisissa mainetutkimuksissa vuosien varrella erinomaisesti. Myös tuoreimmassa koulutuspalveluja koskevassa imagotutkimuksessa sijoitus oli erinomainen.

Antoisia lukuhetkiä,

Ari Kolehmainen

Lisää aiheesta

Pääkirjoitus

1.3.2019

Pääkirjoitus

14.1.2018

Pääkirjoitus

15.9.2017

Pääkirjoitus

22.2.2017

Sote-uudistus

21.9.2016

Arvoisa lukija

17.2.2016