1/2017

Tehot irti tietomalleista

22.1.2017

Porvoon keskuskeittiöprojektissa tietomallisuunnittelua hyödynnetään niin hankkeen esittelyssä päättäjille kuin tulevassa toiminnassa. Puolivillaista mallia on turha tehdä, sanoo tilapalveluiden toimitusjohtaja Annika Malms-Tepponen.


Tarveselvitys Porvoon uudesta keskuskeittiöstä valmistui jo 2013, mutta hanke eteni hitaasti, koska ruoka herätti intohimoja niin asukkaissa kuin päättäjissäkin.


– Keskustelu kävi vilkkaana, oli kansa­laisvaikuttamista ja adressia, tehtiin joukko lisäselvityksiä. Keskuskeittiömallia pelättiin teolliseksi, kun tulossa oli noin 10 000 lounasta päivässä. Tavoitteena oli kuitenkin laadukasta ruokaa järkevin kustannuksin, muistelee Porvoon tilapalveluiden toimitusjohtaja Annika Malms-Tepponen.


Tietomallin käyttäminen osana teknistä suunnittelua on tätä päivää jo useimmissa rakennusprojekteissa, mutta Malms-Tepponen halusi jotakin enemmän. Ensimmäinen tavoite oli hyödyntää tietomallia hankkeen esittelyssä päättäjille. Malms-Tepponen vakuuttui asiasta vierailtuaan FCG:n inno­huoneessa.


– Pääsin hyppäämään virtuaalisesti Tampereen maauimalan kymmenen metrin tornista. Oivalsin, että tässä olisi työkalu, jonka avulla voisi visualisoida päättäjille, miten ruuan tuotantoprosessi kulkee uudessa keskuskeittiössä.


Prosessia voi kokeilla virtuaalisesti


Niinpä keskuskeittiötä on nyt esitelty innohuoneessa lähes kaikille halukkaille henkilöstöstä urakkatarjouksen tekijöille. Esimerkiksi ydinryhmä keittäjiä, ruokapalvelutyöntekijöitä ja esimiehiä pääsi kokeilemaan virtuaalisesti, miten raaka-ainevirrat keskuskeittiössä kulkevat ja prosessi etenee.


Kun vuodenvaihteessa 2015–16 keskuskeittiösuunnitelmat tulivat kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi, mukana oli paperipiirrosten lisäksi FCG:n johtajan Jarkko Räsäsen esittelemä virtuaalimalli. Räsänen vastaa FCG:llä tietojohtamisesta ja digipalveluista.


– Kaupunginhallitukselle ei voinut tuoda 3D-laseja kuten innohuoneessa, mutta malli oli huomattavasti visuaalisempi kuin nippu kuvia, Malms-Tepponen sanoo.


Suunnitelma meni läpi ja sen jälkeen hanke on edennyt ripeästi. Rakentaminen on nyt vauhdissa ja keskuskeittiö valmistuu tämän vuoden lopulla.


Malms-Tepponen korostaa, että tietomalliin pitää suhtautua tarpeeksi kunnianhimoisesti jo suunnitteluvaiheessa.


– Meiltä urakoitsija kysyi, onko malli työkalu vai leikkikalu? Jos suunnitelmissa on paljon törmäyksiä eikä niitä ole yhteensovitettu tarpeeksi, asennusvaiheessa malli lentää sivuun. Meillä tavoitteena oli, että malli toimii eikä törmäyksiä tule.


Myös rakennuttaja haluaa virheettömät suunnitelmat


Myös suunnittelua koordinoivan rakennuttajakonsultin näkökulmasta on tärkeää, että suunnitelmat ovat keskenään ristiriidattomat ja virheettömät. Porvoo valitsi keskuskeittiön tietomallikoordinaattoriksi FCG:n rakennuttajakonsultti Valvontakonsultit Oy:n esityksestä.


– Tietomallikoordinointi on yksi erityisala, johon olemme ottaneet sen alan asiantuntijan. Kaikkien etu on, että suunnitelmat ovat mahdollisimman hyvät. Siinä vaiheessa kun urakka kilpailutetaan, hyvät suunnitelmat antavat meille todennäköisesti oikean hinnan. Lisä- ja muutostöistä syntyy vähemmän keskustelua myöhemmin, perustelee hankkeen projektipäällikkö Marjo Puolakka Valvontakonsultit Oy:stä.


Tietomallikoordinaattorina FCG:n teh­tävä on siis valvoa, että eri osa-alueiden suunnittelu ei törmää keskenään. Jarkko Räsäsen mukaan kyse on laadunvarmistuksesta ja ohjaavasta toiminnasta.


– Aluksi kartoitamme, kuinka laaja tilaajan tarve tietomallille on. Sitten laadimme tietomallinnussuunnitelman, jossa kuvataan mitä suunnittelulta odotetaan tietomallinnuksen näkökulmasta. Tämä dokumentti lähtee jo tarjouspyyntöjen mukana, jotta syntyy keskenään yhteensopivaa, ristiriidatonta materiaalia.


Tarjolla myös koulutusta ja kehittämistä


FCG:n tietomallipalveluihin kuuluu myös tilaajaorganisaatioiden kouluttaminen sekä asiakkaiden prosessien kehittäminen. Lisäksi tarjolla on virtuaalitodellisuuspalveluita, kuten keskuskeittiöhankkeessa käytetty innovaatiohuone.


– Toimimme tilaajan edunvalvojana ja sitoutumattomana palveluosastona monenlaisissa yhteistyöhankkeissa. Vahvuutemme
on pitkä historia tietomallityössä ja ohjelmisto-osaaminen sekä monialaisuus. Meillä on kokemusta suunnittelun eri osa-alueista arkkitehtuuri- ja rakennesuunnittelusta, talo- ja laitostekniikasta aina infraan ja hulevesien hallintaan, listaa Räsänen.


Porvoon keskuskeittiöhankkeessa valmistellaan jo siirtymää tietomallisuunnittelusta toteumamalliin. Koneiden ja laitteiden hankinta on kilpailutettu ja tiedot on päivitetty tietomalliin. Näin ne ovat helposti käsillä, kun laitteita aikanaan tarvitsee korjata tai huoltaa.


– Kun pidämme tavoitteen tarpeeksi kunnianhimoisena, tietomalli palvelee koko laitoksen elinkaaren ajan, sanoo Malms-Tepponen.

Brandphoto Fcg Unrefined 0123


teksti: Heidi Hammarsten
kuva: Markku Lempinen
mallinnus: Jarkko Räsänen, FCG


Lisää aiheesta