1/2017

Uusi sukupolvi, uudet haasteet

22.1.2017

Vasemmalla Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi ja oikealla Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää.


Tuomas Lohi haluaa, että uuden sukupolven kunnanjohtajien ääni kuuluu myös Rafossa.Kempeleen kunnanjohtajalla Tuomas Lohel­la ­on itse asiassa jo yli kymmenen vuoden kokemus Rafoon osallistumisesta – niin kauan hän on ollut julkisen sektorin esimiestehtävissä. Kunnanjohtajavuosiakin 37-vuotiaalla Lohella alkaa olla koossa lähemmäs kymmenen, mutta hän kokee edelleen edustavansa nuoren sukupolven ääntä.


– Kuntakentässäkin on menossa iso muutos: koko kunnan idea menee uusiksi ja tulevaisuuden kunta on erinäköinen kuin nyt. Olisi hyvä, jos keskustelua käytäisiin niiden suilla, jotka tätä muutosta vievät läpi, Lohi perustelee.


Siksi hän on ollut mukana varmistamassa, että myös Rafossa nuoremmat kunnanjohtajat pääsevät esiin. Näitä alle 40-vuotiaita kunnanjohtajia on jo kolmisenkymmentä ja lisää tulee.


– Kuntajohdossa on tapahtumassa suuri sukupolvenvaihdos ja Rafoonkin on tulossa paneelikeskustelu, jossa tämä uusi sukupolvi on äänessä. Rafo on myös hyvä foorumi käydä verrokkikeskustelua, kuulla muiden kokemuksia, saada benchmark-tietoa ja uusia ideoita.

Uusi polvi kokeilee rohkeasti

Lohen mukaan uusi johtajapolvi eroaa vanhasta esimerkiksi tavoiltaan johtaa ja käyttää teknologiaa.


– Uusi johtajapolvi on osallistavaa, välitöntä ja avointa. Autoritäärisyys vähenee, kunnanjohtajaminän ja kotiminän välinen ero häipyy. Ei kaikki tietenkään ole sukupolvesta kiinni, mutta ennakkoluulottomuus ja rohkeus kokeilla uutta näkyvät entistä enemmän, Lohi kuvailee.

Ennakkoluulottomuutta ja kokeiluja tarvitaan kuntien taloudenpidossakin, sillä paine keksiä uudenlaisia ratkaisuja on kova. Uudistaminen koskee myös talouden hallintaa ja resurssien käyttöä.


– Taloudellinen tiukkuus vaatii, että asioita pitää tehdä toisin. Prosesseja pitää tehostaa ja tarvitaan rohkeutta ottaa käyttöön uudenlaisia työvälineitä ja toimintatapoja. Esimerkiksi meillä Kempeleessä hankkeissa on käytetty jo monenlaisia uusia rahoitusmuotoja. Hyviä instrumentteja ovat esimerkiksi leasing-rahoitus ja allianssimallinen investointien toteutus.

Konkarikin arvostaa verkostoitumista

Säkylän kunnanjohtajalla Teijo Mäenpäällä on takanaan noin 30 vuoden virkaura ja lähes kymmenen vuotta nykyisessä tehtävässä. Hän arvostaa Rafossa sekä asiantuntijaesityksiä että verkostoitumista.


– Aina ollut sellaisia esiintyjiä ja asiantuntijoita, joilla on ollut painavaa sanottavaa julkisen talouden kehittymisen teemoista. Samalla kertaa saa monia näkökulmia aiheeseen.


Teemoista kuntien talous on Mäenpään kiinnostuslistan kärjessä. Hän kuitenkin huomauttaa, että teema on laaja ja talous tarkoittaa montaa muutakin asiaa kuin rahaa.


– Kyllä ainakin tuottavuus ja vaikuttavuus ovat sellaisia asioita, jotka muutenkin ovat lähellä sydäntäni. Säästäminen ei aina tarkoita menojen leikkaamista vaan sitä, että samalla rahalla tehdään enemmän.

Säkylän alijäämä­kierre katkesi

Tätä ajatusta Mäenpää on toteuttanutkin Säkylässä. Hänen tullessaan tehtäväänsä Säkylän talous kerrytti alijäämää, vaikka kuntataloudessa elettiin hyvää aikaa. Kierre on onnistuttu nyt katkaisemaan tiukista ajoista huolimatta. Vuosi 2016 näyttäisi muodostuvan ylijäämäiseksi, samoin 2017, vaikka kunnallisveroa ei ole korotettu. Yrittäjyyskunta Säkylä on strategiansa mukaan toiminut vastuullisesti ja rohkeasti.


– On meillä toki myös supistettu ja keskitetty palveluita, mutta olemme myös hakeneet tehokkaampaa toimintaa ja leikanneet turhia rönsyjä. Terveydenhuollon palvelut olemme halunneet pitää erinomaisella tasolla ja tutkimusten mukaan terveyskeskuksemme onkin maan kymmenen parhaan joukossa.

Mäenpää kertoo oppineensa arvostamaan Rafon järjestäjiä

– Olen tykännyt, että esiintyjissä on onnistuneita valintoja. Tapahtuman tekijöiden vastuulla on löytää sellaisia tekijöitä, ettei uni yllätä osallistujia ja siinä on onnistuttu hyvin. Olen nähnyt aika paljon niitä huonojakin tapahtumia.teksti: Heidi Hammarsten
kuvat: Janne Körkkö ja Säkylän kunt
a


Lisää aiheesta