2/2017

Pääkirjoitus

15.9.2017

Ari Kolehmainen

Mitä asiakkaat tarvitsevat nyt ja tulevan varalle ja miten me kykenemme auttamaan?


Yksi FCG:n vahvoista toimintaa ohjaavista sloganeista on ”Tuotamme lisäarvoa asiakkaalle”. Miten tämä lunastetaan nyt ja tulevaisuudessa?

Lisäarvon tuottaminen vaatii edelläkävijyyttä.  Edelläkävijyys edellyttää oikeiden tulevaisuutta koskevien kysymysten tunnistamista palveluntuotannon näkökulmasta. Asiakkaiden auttamisessa lähitulevaisuudessa kysymyksiä näyttäisivät olevan:

 • jatkuva työn murros, jota robotisaatio osaltaan vauhdittaa
 • tekoälyn hyödyntäminen voimakkaassa laajentumisessa
 • energiahuollon uusien muotojen käyttöönotto (mm. aurinkoenergian
  aseman vahvistuminen
 • ilmastonmuutoksen hidastaminen (mm. kiertotalous, julkiset liikenne­-
  yhteydet, yhdyskuntarakenne, palveluverkot ja niihin liittyvä logistiikka
 • väestön ikärakenteen muutosten aiheuttamiin palvelutarvemuutoksiin
  vastaaminen
 • kaupungistumisen voimistumisen vaikutuksiin vastaaminen (mm. kaupunki­alueiden älykaupunkikehittämisessä, infra- ja logistiikkakokonaisuuksien
  hallinnassa, haja-asutuksen palvelujen turvaamisessa
 • elämäntapamuutosten vaikutusten huomioon ottaminen (mm. ravitsemus­käsitysten ja -tottumusten muutokset).


FCG on vahvistanut ja vahvistaa valmiuksiaan ja edellytyksiään auttaa teitä, arvoisat asiakkaat, sekä yllä todetuista isoista kehityksen teemoista että niitä täydentävistä teemoista johdettavissa kehittämistarpeissa ja -ratkaisuissa. Olemme vahvistaneet osaamistamme myös huippuunsa viritettyjen ohjelmistojen kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Olemme ohjel­misto­talo mm. terveydenhuollon kustannuslaskentaosaamisen hallin­nassa (FCG Proda­capo Group), henkilöstön resurssihankinnassa ja -ohjauksessa (FCG Kuntarekry ja FCG Elbit), kaupunki- ja kuntasuunnittelun, yhdyskuntateknisten palvelujen ja tiedon hallinnan tukena (FCG MAPGETS, FCGSmart, FCG AVE jne.). Uusien innovaatioiden syntyä, osallistamisen aktivoimisen välineistöä ja oppimisen tehostamista on täydennetty mm. pelillistämisen hyödyntämisellä aiempaa tehokkaammin yhdys­kuntasuunnittelussa.


Jatkamme luonnollisesti pitkäjänteisesti jo ennestään vahvoilla alueilla; avoimien ja tilauskoulutusten järjestämisessä, johdon konsultatiivisessa tuessa, kansainvälisissä hankkeissa sekä kehityskonsultoinnissa että osaamisen viennissä.


Olemme koonneet tähän asiakaslehteen osaa palveluistamme koskevista ajan­kohtaisimmista teemoista.


Toivotan antoisia lukuhetkiä mielenkiintoisten asiakaskokemusten ja asiantuntija­puheenvuorojen parissa!

Ari Kolehmainen


Lisää aiheesta

Pääkirjoitus

1.3.2019

Pääkirjoitus

14.1.2018

Pääkirjoitus

22.2.2017

Sote-uudistus

21.9.2016

Arvoisa lukija

17.2.2016

Arvoisa lukija,

11.9.2015