2/2017

Tiedon keräämisestä tiedolla johtamiseen

12.9.2017

Kuntien toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tueksi on saatavilla yhä enemmän sekä sisäistä että ulkoista tietoa. FCG:n tarjoamat visuaaliset analyysi- ja raportointiratkaisut auttavat löytämään tietotulvasta olennaisen ja pelkistämään tiedon asiakasta kiinnostaviin avainmittareihin.– Ideana on, että johdon työpöytänäkymään valituista mittareista pääsee tarpeen ja kiinnostuksen mukaan porautumaan yksityiskohtaisempiin tietoihin, kuvailee asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä FCG:ltä.Ratkaisut soveltuvat sekä organisaation ylimmän johdon, operatiivisen johdon että henkilöstön tarpeisiin, Köykkä painottaa. Suurin hyöty syntyy yhdistämällä erilaisia tietoja ja luomalla yhdistelmämittareita.– Toiminnallisten tietojen yhdistäminen taloustietoon on kunnille ensiarvoisen tärkeää, ajatellaan vaikka vanhustenhoidon tai sairauspoissaolojen kustannuksia, kiinteistökustannuksia tai oppilashuollon kustannuksia. Luvut erikseen tarkasteltuna eivät kerro juuri mitään, toteaa talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff Valkeakosken kaupungilta.Usein yhdistäminen aloitetaan talous- ja henkilöstötiedoista, kuten Valkeakoskella on tehty yhteistyössä FCG:n kanssa.– Sairauspoissaoloja seurataan tyypillisesti HR-järjestelmän puolella, mutta kiinnostavaahan on se, mitkä ovat poissaolojen kustannukset, mihin yksiköihin kustannus kohdistuu, millainen ikärakenne niissä yksiköissä on ja mitä kaikki tarkoittaa – onko jotain, mihin pitäisi tarttua. Ilman yhdistelmätietoa emme myöskään pääsisi budjetoinnissa suoritepohjaiseen ennustamiseen, joka tässä on suuri tavoitteemme, Uschanoff sanoo.Köykän mukaan hyvä lähtökohta on myös yhdistää tietoja ja mittareita Sähköisestä hyvinvointikertomuksesta tai Kuntarekrystä, sillä useimmat kunnat käyttävät niitä jo ennestään, usein erillisinä tietolähteinä.Riippumatta siitä, mistä yhdistäminen aloitetaan, asiakkaan raportoinnin ja analysoinnin ratkaisu­kehikkoon on myöhemmin lisättävissä muiden toimialojen ratkaisuja. Avointa dataa voi hyödyntää esimerkiksi palvelujen suunnittelussa.
– Kun tiedolla johtamista kehitetään asteittain, hyödyt realisoituvat nopeammin, Köykkä summaa.FCG:n analyysi- ja raportointiratkaisut perustuvat aaja-alaisiin kunta- ja sote-sektorin asiantuntijapalve­luihin sekä Qlik-ohjelmistoihin, joiden jälleenmyyjänä FCG toimii.

640060516


Kontrastimies Lehteen

teksti: Paula Böhling
kuvat: FCG:n kuva-arkisto 


Lisää aiheesta