2/2017

Sähköinen hyvinvointikertomus laajasti käytössä

12.9.2017

Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) on kuntajohtamisen työväline, joka tukee hyvinvointi­tiedolla johtamista ja päätöksentekoa sekä osaltaan myös kuntien strategiatyötä.


Työvälinettä käyttää jo 270 organisaatiota, joista kuntia on 250. Manner-Suomen kunnista sen on ottanut käyttöönsä 85 prosenttia, ja väestömäärällä mitattuna
kattavuus on 94 prosenttia. 


– Käyttäjät arvostavat SHVK:n sisältämää indikaattori­tietoa ja siihen liittyviä vertailumahdollisuuksia sekä mahdollisuutta valmisteltavan dokumentin jakamiseen. Välineen koetaan tuovan hyvinvoinnin tilan raportointiin yhteismitallisuutta ja laatua, tiivistää asiantuntija Jussi Kukkonen FCG:ltä. 


SHVK:n uudistettu, lisenssipohjainen versio otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa, ja nyt sitä on päivitetty käyttäjä­palautteen pohjalta.


– Kehitystyötä tehdään jatkuvasti. Tällä hetkellä keskustellaan, mitä tulevaisuu­den kun­nat ja maakunnat tarvitsevat työvälineeltä, kertoo johtava konsultti Sirpa Korhonen FCG:ltä.


FCG tarjoaa SHVK:n käyttöönoton tueksi koulutusta. Lisäksi on saatavissa valmennusta työvälineen täysipainoiseen hyödyntämiseen.

640060516


Sahkoinen Hyvinvointikertomus

Sähköinen hyvinvointikertomus on työ­väline, joka tukee hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa (www.hyvinvointikertomus.fi).


teksti: Paula Böhling
kuvat: FCG:n kuva-arkisto


Lisää aiheesta