1/2013

FCG tutkii, selvittää ja valmentaa

15.2.2013

Säännöllisesti järjestettävät kuntapalvelututkimukset ovat vain osa FCG:n laajaa tutkimuspalvelutoimintaa. Kunnan pätevän johtamisen tueksi on saatavilla vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa jokseenkin kaikilta kunnan toimintaan liittyviltä osa-alueilta.

FCG:n neljän hengen tutkimustiimin vetäjällä tutkimuspäällikkö Heikki Miettisellä on kokemusta FCG:n ja sen edeltäjien tutkimustoiminnasta jo vuodesta 1994 lähtien. Tähän ajanjaksoon on mahtunut kunnioitettava määrä erilaisia selvityksiä, kartoituksia ja analyysejä. – Tätä nykyä kunnille on tarjolla laaja paletti tutkimustuotteita, kertoo Miettinen.

Paremman johtamisen välineitä

Kunnan parempaan johtamiseen on valittavissa monenlaisia arviointimenetelmiä. Arvioinnin kohteeksi voidaan ottaa esimerkiksi luottamushenkilöiden tai virkamiesjohdon työskentely. Tutkimus perustuu osallistujien itsensä tekemiin arviointeihin, joita voidaan verrata muissa kunnissa tehtyihin itsearviointeihin. Saadut tulokset käsitellään seminaarissa konsultin johdolla.

Kunnan palvelurakennetta puolestaan voidaan verrata tilastollisesti muiden kuntien vastaaviin rakenteisiin ja kunnan asettamiin tavoitteisiin. Myös palvelukustannuksia kannattaa tarkastella samalla.

Samoin kunnan viestinnän perillemenoa on hyödyllistä seurata sekä asukkaiden että työyhteisöjen osalta.

Tyytyväisiä asukkaita ja asiakkaita?

Kuntalaisten tyytyväisyyttä voidaan tutkia kohdistamalla selvitys joko kaikkiin asukkaisiin tai keskittymällä jonkun tietyn kohderyhmän kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden mielipiteisiin, kuten esimerkiksi Vantaalla tehtiin äskettäin.

Kuntalaisten tarpeita voi ja kannattaa myös ennakoida. Tähän tarkoitukseen soveltuu ART-ennakointimalli, jota käytetään ennakoimaan asiakastarpeita, tulevia rekrytointitarpeita ja kuntatalouden kehittymistä. Esimerkiksi kodinhoitajien eläköityminen ja samanaikainen palvelutarpeen kasvu antaa kunnalle aihetta rekrytointitarpeen arvioimiseen. Hyödyllistä tietoa on sekin, miten kunnan verotulot näyttäisivät kehittyvän tai miten ihmiset käyttävät jatkossa palveluja.

FCG:n kyselytutkimustuotteita


Lisää aiheesta