2/2017

Pöytyä ratkaisi vaativan kouluyhtälön

12.9.2017

72414 14

Anu Helin (oikealla) on ratkonut Riitta Ekurin kanssa kuntatalouden kysymyksiä paitsi Pöytyällä myös Kuusamossa ja Askolassa. 


Tasapaino löytyi sovittamalla yhteen talouden realiteetit, pedagogiset tavoitteet ja tilasuunnittelun mahdollisuudet.

Kun Anu Helin vuoden 2017 alussa aloitti kunnanjohtajana Pöytyällä, hän pääsi ensi töikseen paneutumaan mittavaan perusopetuksen kehittämishankkeeseen.
Tässä varsinaissuomalaisessa 8 500 asukkaan kunnassa oli kaksi vuotta aikaisemmin hyväksytty suunnitelma, jonka mukaan perusopetus keskitettäisiin seitsemästä pienestä tai keskisuuresta koulusta kolmeen yhtenäiskouluun: Riihikoskelle ja Elisenvaaraan perustettaviin yhtenäiskouluihin sekä jo toimivaan Yläneen yhtenäis­kouluun. 

Riihikosken yhtenäiskoulun hankevalmistelua jatkettiin, kunnes syksyllä 2016 kunnanhallitus päätti jättää hankkeen pöydälle kustannusarvioiden osoittaessa noin 12 miljoonan euron kokonaiskustannuksia. Rakennuskustannukset olisivat olleet kunnan taloustilanteeseen ja kantokykyyn nähden erittäin suuret. 

Uusi kunnanjohtaja Anu Helin ja luottamushenkilöjohto katsoivat parhaaksi, että kunnan taloutta tarkastellaan perusteellisesti ja arvioidaan, kuinka suureen investointiin todellisuudessa on varaa. 

– Kouluverkon kehittämisessä on tänä päivänä otettava huomioon monta asiaa, kuten sote- ja maakuntauudistuksen mukana tuleva muutos kuntalouteen ja kunnan investointikykyyn. Kuntien tulopohja muuttuu, verotulot muuttuvat, valtionosuudet muuttuvat ja kiinteistöriski kasvaa, Helin sanoo.


Säästöpotentiaalia löytyi


Arvioinnin perustana käytettiin FCG:ltä tilattua selvitystä Pöytyän kouluverkon rakenneuudistuksen taloudellisista vaikutuksista. Selvityksen projektipäällikkönä toimi johtava konsultti Riitta Ekuri, FCG:n Turun toimipaikan vt. aluepäällikkö.

– Lähdimme Riitan kanssa katsomaan ja mallintamaan kunnan taloutta samaan
tapaan, kuin teimme jo Kuusamossa. Siellä malli toimi ja uskon vahvasti, että se toimii myös Pöytyällä, sanoo Kuusamossa talous-, hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtäviä hoitanut Helin.

Miten kunnan talous on kehittynyt ja mikä on ennuste, miten kunnan kokonaistoimintakatetta sopeutetaan, mitä palveluiden tuottaminen maksaa, miten väestö ja huoltosuhde kehittyvät, miten palvelutarpeet muuttuvat ja miten taloutta siinä tilanteessa tulee ohjata? Millaisia talousvaikutuksia kouluverkon rakenneuudistuksella on, ja miten voitaisiin saada kustannussäästöjä? Siinä keskeisiä tarkastelukulmia.

Selvitykset osoittivat, että kouluverkon rakenneuudistus tarvitaan – mutta kuten Helin oli olettanut, Riihikosken 12 miljoonan rakennusinvestointiin ei olisi varaa.
Toisaalta, uusi valtakunnallinen opetus­suunnitelma painottaa peruskoulun oppimisympäristön ja työtapojen kehittämistä. – Kouluverkkouudistuksessa on mahdollista ottaa huomioon myös näitä näkökulmia ja rakentaa siten tulevaisuutta monin tavoin, kunnanjohtaja kuvaa. 

Niin päätettiin tutkia, olisiko rakennus­investointia mahdollista supistaa pedagogisista tavoitteista ja modernin oppimisympäristön vaatimuksista tinkimättä. 

Avuksi tulivat FCG:ltä pedagoginen asiantuntija, johtava konsultti Raila Oksanen ja arkkitehti SAFA Mikko Kaira

– He toivat mukanaan asiantuntemusta siitä, miten muualla on toimittu, ja sparrasivat meidän prosessiamme niin, että uusi tilaohjelma lähti rakentumaan. Aivan merkittävä säästöpotentiaali löytyi, sillä Riihikosken yhtenäiskoulu pystytään toteuttamaan noin 8 miljoonalla. Tämä on tarkoittanut myös linjausta siitä, että koulun yhteyteen ei rakenneta uutta keskuskeittiötä, Helin toteaa. 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hankkeen toteuttamisesta päivitettyjen suun­­nit­elmien pohjalta.

Riihikosken yhtenäiskoulu rakennetaan nykyisen Riihikosken koulun yhteyteen, tavoitteena valmistuminen syksyyn 2019 mennessä. Elisenvaaran yhtenäiskoulun tilasuunnittelu käynnistyy kokonaissuunnitelman laatimisella.

Kiitos!

– Pöytyä on tehnyt hyviä päätöksiä tulevaisuuden kunnan rakentamiseksi ja tämä on yksi niistä, Helin sanoo.

Hän kiittää luottamushenkilöitä sitoutumisesta hankkeen edistämiseen ja FCG:n tiimiä prosessin tukemisesta.

– Moni kunta sanoo olevansa tulevaisuuden kunta, mutta me menemme pidemmälle tekojen kautta. Koko organisaatio, kunta ja kuntalaiset – me olemme tulevaisuusmatkalla. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kouluhanke etenee.

teksti: Paula Böhling
kuva: Kimmo Karvinen


Lisää aiheesta