2/2017

Näkymiä tulevaisuuden Masalaan

12.9.2017

Masala Viisto1Digitalisaatio ja uuden ajan työ­kalut tuovat yhdyskunta­suunnittelun kaikkien ulottuville. Kirkko­nummen Masalassa on saatu hyviä kokemuksia.


Läntisellä Uudellamaalla sijaitseva liki 40 000 asukkaan Kirkkonummen kunta kasvaa ja kehittyy vauhdilla. Lähivuosina yhtenä rakentamisen painopisteenä on radan varrella sijaitseva Masalan taajama. Katutöitä ja kunnallistekniikan projekteja riittää vuosiksi eteenpäin.

Katuhankkeista suurin ja ensimmäinen on Masalantie, alueen pääväylä.

– Masalantie muuttuu Uudenmaan ELY-keskuksen ylläpitämästä maantiestä kunnan kaduksi, joten se on suunniteltu kokonaan uusiksi, kertoo Kirkkonummen kunnan suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen.


Kunta päätyi yhteistyössä FCG:n kanssa ottamaan Masalassa käyttöön tietotekniikan uusimmat välineet ja mahdollisuudet. Näin suunnitelmia on voitu alusta pitäen esitellä asukkaille. 

– Asukkaille ei saa tulla yllätyksenä, mitä tehdään, miksi tehdään ja miltä alue tulevaisuudessa näyttää. Osallistamiseen on panostettu sataprosenttisesti, Kylmänen sanoo.

Kolmiulotteista katsottavaa

Suunnittelu tehdään tietomallipohjaisesti, mikä parantaa suunnittelutiedon hallintaa, mahdollistaa myös tiedon jakamisen ja tuo monenlaista hyötyä rakennus- ja ylläpitovaiheeseen. 

Tiedon jakamisen ja hyödyntämisen alustaksi valittiin FCG MAPGETS – avoin kolmiulotteinen alusta, johon kootaan kaikki mahdollinen suunnittelutieto, visualisointimateriaali ja muu aineisto. 

MAPGETS-portaalin kautta asukkaat voivat seurata hankkeen etenemistä lähes ajantasaisesti ja myös osallistua: keskustella keskenään ja antaa palautetta suunnittelijoille.

– Kun ennen asukkaille esiteltiin suunnitelmia pdf-tiedostojen ja paperitulosteiden avulla, niin nyt on käytössä kolmiulotteinen malli ja mahdollisuus vuorovaikutukseen. Kyllä muutos on melkoinen.

Asukkaita innostivat myös tammikuussa koululla pidetyt Masala-päivät; minimessutyyppinen tilaisuus, jossa oli paikalla kunnan ja FCG:n edustajia. 

Koulun tiloihin oli järjestetty erilaisia toimintapisteitä, joissa ihmiset pääsivät
tutustumaan tulevaisuuden hankkeisiin ja katselemaan suunnittelukohteita virtuaali­laseilla. Esillä oli hyvinkin yksityiskohtaisia asioita ja myös laajoja kokonaisuuksia, joihin kävijät antoivat ideoita, toiveita ja palautetta. He pääsivät äänestämään muun muassa jouluvaloideoista.

– Sekä asukkaat että muut kävijät olivat valtavan tyytyväisiä, Kylmänen kertoo.
Masalassa on kokeiltu muitakin FCG:n tarjoamia visualisointikeinoja, kuten valokuviin perustuvia kolmiulotteisia, erittäin tarkkoja fotogrammetriamalleja ja 360-asteisia panoraamakuvia.

Tähän suuntaan mennään

Tietomallin käytöstä odotetaan hyötyä etenkin rakennusvaiheeseen.

– Vaikka työmaavaiheesta ei ole vielä kokemuksia, voisin sanoa, että jatkossa kaikki kohteet suunnitellaan tietomallipohjaisesti. Koemme, että tietomalli on tulevaisuuden tapa tehdä asioita. Myös muiden visuaalisten menetelmien käyttö varmasti yleistyy, sillä asukkaille pitää tarjota todellisen näköistä maisemaa. Kun on tiedossa, miltä lopputulos näyttää, niin esimerkiksi työmaan aiheuttamiin väliaikaisiin liikennehaasteisiin on helpompi suhtautua, Kylmänen sanoo.

Myös Vesitorninmäen asemakaava-alue suunnitellaan tietomallipohjaisena FCG:n
toimesta. Paraikaa Masalan kokemuksia hyödynnetään Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelussa.

FCG monipuolisesti mukana

Masalassa FCG on ollut mukana hyvin monialaisesti: projekteja on ollut pitkälti toista kymmentä.

– Olemme tehneet muun muassa laatu- ja ympäristösuunnitelman, perinteistä infran suunnittelua, valaistussuunnittelua, geo- ja ympäristösuunnittelua, havainnollistamista, osallistamista sekä tietomallinnusta, luettelee projektipäällikkö Jarmo Silvennoinen FCG:ltä.

FCG:n projekteista Tinapuiston kaava-alueen rakennussuunnittelu on kokonaan valmis, muut valmistuvat syksyn aikana.

Ainutlaatuisen paljon on satsattu asukkaiden osallistamiseen. Menettelyä suunnitellut FCG:n johtava asiantuntija Jani Päivänen toteaa:

– Masalan minimessujen lämmin vastaanotto osoitti, että digivuorovaikutuksen lisäksi tarvitaan edelleen henkilökohtaisia kohtaamisia suunnittelijoiden kanssa. Niissä luottamus rakennetaan.


3d-masala.mapgets.com

Fcg Masalantie 004

Tämä on iso harppaus Kirkkonummen kunnalle, sillä niin moni asia on tehty toisin, kuin täällä on ollut tapana, Suvi Kylmänen sanoo.


teksti: Paula Böhling
kuvat: Jarmo Teinilä ja FCG:n kuva-arkisto


Lisää aiheesta