2/2017

Koulutuspäivät keräävät kiitosta

12.9.2017

Koulutspaivat


Kirjanpitäjien tilinpäätös- ja neuvottelu­päiville osallistuu vuosittain satoja alan ammattilaisia kunta-alalta. Palaute on ollut erinomaista, ja myös kouluttajat ovat tyytyväisiä.

– Netti tulvii tietoa ja etänä voi kouluttaa, mutta tärkeä rooli on koulutuspäivilläkin. Isosti muuttuneet asiat saa nostettua kunnolla esiin, kollegat tapaavat toisiaan ja syntyy hyviä keskusteluja, tiivistää noin 20 vuotta kouluttajana toiminut Pasi Leppänen

EY:n (Ernst & Young Oy) julkisen sektorin palveluiden johtaja.
Päätyönään Leppänen tekee tilintarkastuksia ja on mukana useissa alan työryhmissä ja toimielimissä. Tekemiset tukevat toisiaan.

– Tilintarkastuksesta saan ideoita koulutukseen, ja kysymysten ja toiveiden kautta näen, mitä pitäisi ohjeistaa paremmin.

Antoisia tilaisuuksia, sanovat myös erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo ja kehittämispäällikkö Sari Korento Suomen Kunta­liitosta.

– On tärkeää päästä kuulemaan kirjanpitäjien ja talouspäälliköiden ajatuksia. Niin säilyy tuntuma kuntien arkeen ja haasteisiin. Koulutusmateriaalin laatiminen laittaa miettimään asioita entistä tarkemmin tiedon hyödyntäjän kannalta ja auttaa jäsentämään omiakin ajatuksia. 

Kuumia aiheita

Yksi viime kevään ja varmasti myös tulevaisuuden kuumia koulutusaiheita on sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus kuntien toimintaan ja talouteen.
Leppäsen mukaan maakuntien taloushallinto järjestettäneen pitkälti kuntien
tapaan, mutta koulutusta tarvitaan esimerkiksi siksi, että tiedon halutaan olevan valtakunnallisesti vertailukelpoista.

Maakunnat saavat maakuntien asetukseen ja kuntien kirjanpitoon perustuvat yleisohjeet, ja valtiolle kuuluneen toiminnan mukaan­tulo pitää myös huomioida, Ylitalo ja Korento lisäävät.

Koulutustarpeita tuovat niin ikään kuntien ja kuntayhtymien JHS-asiat sekä maakuntien ja tulevien kuntien talouden suunnittelu, he toteavat.

Pian taas tavataan

Tulevia päiviä vielä valmistellaan, mutta kou­luttajina ovat jälleen maan parhaat asiantuntijat, lupaa FCG:n toimialajohtaja Pekka Etelälahti.

Ja seuraava neuvottelupäiväkierros vie­dään laineille! 

– Tarjolla on taas runsas kattaus kuntakentän kirjanpidon ajankohtaisaiheita sekä tietoiskuja päivänpolttavista teemoista. Eikä muutosten pyörteissä saa unohtaa työssä jaksamista – aihe on esillä omassa työpajassaan, esittelee koulutuspäällikkö Miisa Vierikko FCG:ltä.

teksti: Paula Böhling


Lisää aiheesta