2/2017

RAFAELA® uudistuu käyttäjä­ystävällisemmäksi

12.9.2017

Kotihoidossa K12186444


Hoitotyön johtamiseen syntyy uusi laaja tietopalveluratkaisu. Sen ensimmäisenä osana uudistuu RAFAELA®-hoitoisuus­luoki­tus­­järjestelmä tuottaa tietoa muun muassa hoitotyön resursoinnista, henkilö­kustannuksista, työn tuottavuudesta ja hoitajien tekemän työn sisällöstä. Käyttäjille uudistus näkyy entistä helppokäyttöisempänä sovellusnäkymänä. RAFAELA®-mittareiden sisältö säilyy uudistuksessa ennallaan. Ensimmäiset organisaatiot ottavat uudistetun sovelluksen käyttöön alkusyksystä 2017 alkaen.

Tulossa on myös uusi RAFAELA®-kustannuslaskentamalli, joka ottaa huomioon hoitotyön kustannukset osana hoitopäivä- ja käyntivälisuoritteen kustannusten laskentaa. Laskentamallin tavoitteena on luoda väline hoitotyön hinnan laskemiseksi suhteessa potilaan hoitoisuuteen sekä lisätä hoitotyön kustannustietoisuutta. Laskentamalli valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Teksti: Katariina Kääpä
Kuva: FCG:n kuva-arkisto


Lisää aiheesta