2/2017

Kustannus-vaikuttavuuden ja toiminnanohjauksen malli YHTS:lle

12.9.2017

Istock 489302480


FCG ja Kela kehittävät yhdessä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiölle YTHS:lle mallin kustannusvaikuttavuuden ja toiminnanohjaamiseen. Tutkimusprojektissa tuotetaan Kelalle tuottavuus-, vaikuttavuus- ja kus­tannusvaikuttavuusmittareita YTHS:n tuotannon tuleviksi korvausperusteiksi.

YTHS:n kustannuslaskennassa hyödynnetään FCG:n episodipotilasryhmitystä.
Hanke on Kelan rahoittama ja sen toteuttaa FCG:n ja Kelan yhteinen tutkimusryhmä. Tutkimuksessa testattavia mittareita voidaan jatkossa hyödyntää laajemmin Kelan palveluntuottajien korvausperusteina sekä käyttää pohjana yleisimmille sote-uudistuksessa tarvittaville vaikuttavuusmittareille. Tutkimushanke kestää vuoden 2019 loppuun.

Teksti: Katariina Kääpä
Kuva: FCG:n kuva-arkisto