1/2018

Pääkirjoitus

14.1.2018

Ari Kolehmainen

FCG:n toiminta on saanut säännöllisesti myönteisiä arvioita sekä asiakkailta että ulkopuolisilta arvioitsijoilta.


Sen lisäksi, että Suomen Projektiyhdistys valitsi Water for Life (Nepal) -hankkeen vuoden 2017 projektiteoksi Suomessa, kyseinen projekti valittiin kolmanneksi parhaaksi projektiksi kansainvälisen projektijohtamisen järjestön IPMAn toteuttamassa maailmanlaajuisessa parhaiden projektien valinnassa syksyllä 2017.


Aivan tuore tunnustus on saatu vuoden 2018 alussa, kun Kruunuvuorenrannan koonta-asema valittiin Betoniteollisuus ry:n toimesta vuoden betonipalkinnon saajaksi. Tuossa hankkeessa FCG toimi rakennesuunnittelijana.


Osaamisen vahvistamiseksi on jatkettu myös yritysjärjestelyjä.


FCG Prodacapo Groupin osaamista vahvistettiin erityisesti Pohjoismaissa mutta myös laajemmin eurooppalaisena sosiaali- ja terveydenhuollon suorituskyvyn johtamisen järjestelmätoimittajana. Tämä toteutettiin vuoden 2018 alussa ostamalla englantilainen alan asiantuntijayritys Bellis-Jones Hill Ltd. Ostettu yritys on toiminut Prodacapo -ohjelmistojen jälleenmyyjänä lähes kaksikymmentä vuotta. Tällä hetkellä yrityksellä on noin 40 terveydenhuollon NHS Trust -asiakasta. Pohjoismaista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on FCG:llä ollut näissä tuotteissa johtava asema jo aiemmin.


HR-palveluissa sisäisiä järjestelyjä toteutettiin asiakaspalvelukyvykkyyden edellytysten vahvistamiseksi yhdistämällä kunta-alan johtavaa Kuntarekry.fi-rekrytointi­palvelua tuottava FCG Kuntarekry Oy ja ohjelmistopalveluyhtiö FCG Elbit Oy tammikuun 2018 alusta lukien FCG Talent Oy:ksi. Toiminta jatkuu ja laajenee uusilla tuotteilla. Hyväksi koetut tuotebrandit säilyvät.


Suurimmat tapahtumat ovat jatkuneet entistäkin suurempina. Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät kokoavat myös tänä keväänä 2 000 osallistujan ja noin 100 yrityksen joukon Jyväskylässä toukokuussa toteutettavaan tapahtumaan. Rafo (Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi) on tänäkin vuonna 2018 koonnut yli 500 osallistujaa ja jatkoa seuraa tulevaisuudessa. Myös alkaneena vuonna erilaisia tapahtumia järjestetään arviolta 500. Tervetuloa osallistumaan!


Tuotekehittelyä on jatkettu koko FCG-konsernin voimalla sekä koko 700 osaajan ja myös FCG:n yhteistyökumppaneiden yhteisellä voimalla. Tässä lehdessä on kuvattu kiinnostavia poimintoja eri toiminnoista.

Vuosi 2017 oli FCG:n historian liiketoiminnallisesti sekä projektimäärältään että liiketaloudeltaan volyymeiltaan suurin, noin 83 miljoonan euron liikevaihdolla ja 5 000 projektin vuosittaisella määrällä. Vuosi oli liiketulokseltaan kuluneen vuosikymmenen paras, hyvä ja johdonmukainen jatkumo kuluneille vuosille. Suurin volyymimäärävastuu projektien osalta on perinteisesti FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminnoilla.


Jatkamme vahvaa toimintaamme myös alkaneena vuonna teemalla Lisäarvoa asiakkaalle.


Toivotan jälleen antoisia lukuhetkiä mielenkiintoisten asiakaskokemusten ja asiantuntijapuheenvuorojen parissa.


Ari Kolehmainen  


Lisää aiheesta

Pääkirjoitus

1.3.2019

Pääkirjoitus

15.9.2017

Pääkirjoitus

22.2.2017

Sote-uudistus

21.9.2016

Arvoisa lukija

17.2.2016

Arvoisa lukija,

11.9.2015