1/2018

Nepalin vesiprojekti sai EU-rahoitusta

9.2.2018

Vesihuoltoa Nepalissa Chakra Chand

Yllä: Yhteisön jäsenet suunnittelevat oman vesihuoltojärjestelmänsä projektin avustuksella. Alla: Kestävän toimeentulon asiantuntija Chakra Chand sai kaulaansa seppeleen kylässä, jossa  RVWRMP on tukenut perunankasvatusta.


teksti ja kuvat Pamela White

Vesihuolto sisältää juomaveden ohella myös kasteluveden, jonka avulla lisätään vihannestuotantoa.

Satojen tuhansien nepalilaisten elinoloja parantanut FCG:n vesi- ja sanitaatioprojekti jatkuu entistä mittavammin. Euroopan unioni on myöntänyt hankkeen kolmannelle vaiheelle 20 miljoonaa euroa.


Rural Village Water Resources Management Project (RVWRMP III) on saanut ensimmäisenä suomalaisena kahdenvälisenä hankkeena EU:n maaseudun kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta. Rahoitus on osoitus hankkeen tehokkuudesta ja ammattimaisesta toteutuksesta. Projekti on jatkumoa FCG:n lähes 30-vuotiselle työlle Nepalin syrjäisillä seuduilla.


Rahoituksen kohteena on vesiprojektin kolmas vaihe, joka jatkuu vuoteen 2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on 60 miljoonaa, josta Nepalin hallitus ja nepalilaiset hyödynsaajat rahoittavat 25 miljoonaa euroa, EU 20 miljoonaa euroa ja Suomen ulkoministeriö 15 miljoonaa euroa.


Menestyksekkään vesiprojektin kakkosvaihe on saanut tuloksellisesta työstään merkittävää kiitosta sekä kotimaassa että ulkomailla. RVWRMP II valittiin viime vuonna maailman kolmanneksi parhaimmaksi projektiksi kansainvälisessä IPMA International Project Management Associationin Community Service/Development Project -palkintosarjassa. Vuonna 2016, Suomen Projektiyhdistys palkitsi hankkeen Suomen parhaimpana projektina.


Vesiprojekti on osa Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä Nepalin kanssa. Sen tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja vähentää köyhyyttä kestävällä vesivarojen hallinnoinnilla. Hanke toteutetaan Nepalin syrjäisillä seuduilla vaativissa olosuhteissa.

Toimeentuloa ja ilmaston­- muutokselta suojautumista

Vuonna 2006 alkanut projekti on tähän mennessä muun muassa tuottanut talousvettä yli 290 000 Nepalin syrjäseudun asukkaalle, tukenut sanitaation parantamista yli 508 000 nepalilaiselle, ja edistänyt uusiutuvan energian kehittämistä ja käyttöä yli 64 000 henkilölle.

EU:n lisärahoitusta käytetään projektissa erityisesti Nepalin syrjäseutujen asukkaiden toimeentulon kehittämiseen, katastrofien ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin muutoksiin varautumiseen sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen ja niihin sopeutumiseen.


Projektin parissa Nepalissa työskentelee FCG:n kansainvälinen ja paikallinen RVWRMP-tiimi, joka tekee yhteistyötä paikallisen hallinnon, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.  


Lisää aiheesta