1/2018

FCG:n rooli Indonesian luonnonvarojenhallinnan kehittäjänä jatkuu

9.2.2018

kokous

Juhani Härkönen ja Silver Hubarat (keskellä) projektin aloitus­kokouksessa Jakartassa.


FCG on jo pitkään ollut mukana kehittämässä Indonesian metsäsektoria ja muuta luonnonvarojen hoitoa. Lyhyiden toimeksiantojen lisäksi olemme toteuttaneet laajan EU:n rahoittaman Etelä- ja Keski-Kalimantanin metsien tuotantoa kehittävän ohjelman vuosina 1998–2004 ja hiljattain, 2011–2014, yhteistyössä Indonesian Energia- ja kaivosministeriön kanssa Ulkoministeriömme rahoittaman energia- ja ympäristökumppanuuden (EEP Indonesia). Roolimme Indonesian luonnonvarojen hallinnan kehittäjänä jatkuu nyt Maailman pankin (WB) rahoittaman metsähankkeen toteuttajana.


FCG International allekirjoitti sopimuksen kestävän luonnonvarainhoidon, yhteisömetsätalouden ja näihin liittyvän institutionaalisen kehityksen edistämisestä Indonesian ympäristö- ja metsäministeriön kanssa 31.7.2017 ja aloitti viisivuotisen hankkeen toteuttamisen elokuussa.


Tämä Maailmanpankin (WB) rahoittama hanke, osana Climate Investment Fund -ohjelman strategisen ilmastorahaston metsä­investointiohjelmaa (FIP), tukee paikallisyhteisöjen pääsyä mukaan päättämään luonnonvarojen, erityisesti metsien, käytöstä ja ohjaamaan kestävän metsätalouden kehittämisestä alueellisten metsänhoitoyksiköiden kautta.


Ohjelma keskittyy seuraaviin osa-alueisiin hajautetun metsänhoidon lainsäädännön, metsäpolitiikan ja institutionaalisten valmiuksien vahvistamiseen, met­sä­tiedon ja -osaamisen tietokannan kehittämiseen, metsänhoitokäytäntöjen parantamiseen, pro­jektin hallintaan sekä seurantaan ja arviointiin.


FCG:llä on hankkeessa kuusi pitkä­aikaista sekä kolme osa-aikaista asiantuntijaa. Silver Hutabarat on projektin paikallinen johtaja. Juhani Härkönen, jolla on yli 11 vuoden kokemus Indonesiasta, työskentelee hankkeen kansainvälisenä metsäpolitiikan neuvonantajana. Juhani Härkönen toimii myös projektin osalta FCG:n kotitoimistojohtajana, kun taas Marja Arnkil on hankkeen hallinnollinen koordinaattori Helsingissä. Hanke jatkuu vuoteen 2022 saakka.

teksti Juhani Härkönen
kuvat FCG:n kuva-arkisto