1/2018

FCG Pakistanissa suunnittelemassa Peshawarin, Mardanin ja Abbottabadin kaupunkien kehitystä

9.2.2018

Punjabin ympäristöhallinnon kehittämishankkeen asiantuntijoita Punjabin ympäristökeskuksen kaupunkisuunnitteluyksiköstä ja FCG-tiimistä Auli Keinänen ja Tapio Reinikainen.


Singaporeen perustetun FCG Aasian – Finnish Consulting Group Asia Pte Ltd vetämä kaupunkikehityssuunnitteluhanke Pa­kis­ta­nissa on saatu onnistuneeseen päätökseen. Hankkeen lähtökohtana oli CDIA:n (Cities Development Initiative of Asia) päätös lähteä tukemaan kolmen kaupungin Peshawarin Mardanin ja Abbottabadin kehitystä KP:n osavaltion hallinnon pyynnöstä.


Hankkeessa valmisteltiin 13-henkisen tiimin voimin vuoden 2017 aikana seitsemän investointipakettia ADB:n 100 miljoonan dollarin rahoitusta varten. Lisäksi annettiin suuntaviivoja jatkoinvestoinneille. Työ kattoi muun muassa vesi- ja jätevesihuoltoa, kaatopaikan suunnittelua, tulvasuojelua ja smart city -tyyppisiä ratkaisuja vihreää teknologiaa hyödyntäen. Hankkeessa otettiin oppia mm. Singaporen tavoista toteuttaa ympäristöteknologiaa.

Ympäristöhallinnon kehitystä Pakistanin Punjabissa

FCG Aasian tiimi on ollut mukana myös Punjabin osavaltion ympäristöhallinnon kehittämishankkeessa, jossa kehitetään paikal­lisen ympäristökeskuksen (EPA) ja koko ympäristöhallinnon prosesseja. Hanke alkoi 2017 ja jatkuu vuoden 2018 kevääseen.

Peshawarissa


Ville Hokka

Yllä: FCG-tiimin suomalaiset asiantuntijat Hannu Vikman ja Auli Keinänen vierailulla Peshawarin käytöstä poistetulla jäteveden puhdistamolla.


Alla: Ville Hokka ja yksityinen ilmanlaadun laboratorioyksikkö Lahoressa.


teksti Auli Keinänen
kuvat FCG:n kuva-arkisto


Lisää aiheesta