1/2018

Puhdasta vettä ja kestävää sanitaatiota Kambodzassa

9.2.2018

Petra Rautavuoma (keskellä)  toimii tiiminvetäjänä Aasian kehityspankin projektissa: Design for the Third Rural Water Supply and Sanitation Services Sector Development Program in Cambodia.


Tiimi FCG Internationalin asiantuntijoita suunnittelee parhaillaan Kambodzassa maan suurinta maaseudun vesi- ja sanitaatio-ohjelmaa. Hankkeen rahoittaa Aasin kehityspankki (ADB) ja suunnittelu toteutetaan yhteistyössä maaseudun kehitysministeriön kanssa.


Puhdas vesi ja kunnollinen sanitaatio ovat ihmisoikeuksia. Nyt suunnitteilla olevan ohjelman tavoitteena on parantaa merkittävästi puhtaan veden saatavuutta sekä parantaa hygieniaa ja sanitaatiota Kambodzan maaseudulla.


Ohjelma kattaa koko vesi- ja sanitaatiosektorin tukemalla niin palveluiden, infrastruktuurin ja instituutioiden kehitystä kuin ihmisten omien voimavarojen kasvamista. Samalla edistetään tasa-arvoa, terveyttä ja parannetaan elinolosuhteita. Erityisenä kohderyhmänä ovat kaikkein köyhimmät ja heikoimmassa asemassa olevat ihmisryhmät.

YK:n tavoite 2030

YK:n yhtenä kestävän kehityksen tavoitteena on varmistaa puhtaan veden saatavuus ja hyvä sanitaatio kaikille vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on tärkeä, mutta siihen on vielä matkaa.


Kambodzassa lähes puolet maaseudun asukkaista elää yhä ilman turvallista ja hygieenistä sanitaatiota. Puhtaan veden saatavuuden kannalta tilanne maaseudulla ei ole sen parempi.


Kambodzan vesihuollon ja sanitaation suuret haasteet on tunnistettu ja FCG:n vetämä tiimi on valittu valmistelemaan noin 50 miljoonan dollarin suuruista ohjelmaa, jonka toivotaan saavan aikaan merkittäviä parannuksia tämän hetkiseen tilanteeseen. FCG ja hankkeen tiimiläiset tekevät lujasti töitä sen eteen, että Kambodza yltää osaltaan YK:n asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Puhdasta vettä Kambodzassa


teksti Outi Silfverberg
kuva FCG:n kuva-arkisto


Lisää aiheesta