1/2013

Rauma, kuntaviestinnän SM-voittaja

15.2.2013

Kuntaviestinnän tehtävä­kenttään kuuluvat niin tiedottaminen, neuvonta, osallistumisen ja kansalaiskeskustelun mahdollistaminen kuin markkinointi ja maineenhallinta. Sisäisellä viestinnällä on tärkeä rooli johtamisen ja esimiestyön välineenä.

Kuntaviestinnän SM-kilpailuissa voiton napannut Rauman kaupunki vahvistaa henkilöstönsä osaamista suunnitelmallisesti, osana laajaa viestinnän kehittämisohjelmaa.
FGG:n järjestämään kuusipäiväiseen Kunnan viestintä -koulutusohjelmaan osallistui peräti yhdeksän raumalaista: neljä henkilöä viestintäyksiköstä sekä viisi eri alojen asiantuntijaa, joiden on määrä ryhtyä koordinoimaan viestintää omassa virastossaan.
– Odotuksemme täyttyivät. Uudet ihmiset saivat kokonaiskuvan kunnan viestinnästä, ja me kokeneet ammattilaiset pääsimme päivittämään osaamistamme. Koulutus antoi valmiuksia ja vinkkejä henkilökohtaiseen työhön mutta myös välineistön hallintaan koko organisaatiolle, kiittää Rauman kaupungin viestintäpäällikkö Kristiina Lehtonen.

Digitaaliseen julkisuuteen

Viestinnän kehittäminen on nähty välttämättömäksi toimintaympäristön muuttumisen takia. – Kuntaliitokset ja terveydenhuollon ratkaisut ovat lisänneet tehtäviämme samalla, kun välineet ovat uudistuneet, Lehtonen perustelee.
Tuore tutkimus osoitti kaupungin tiedotuslehden, verkkosivut ja sosiaalisen median tärkeiksi tiedonsaantikanaviksi, joten niihin satsataan. Verkkosivut uusitaan ja sosiaalista mediaa hyödynnetään.
– Siellä missä ihmiset ovat, siellä pitää meidänkin olla.
Kriisiviestintään kiinnitetään Raumalla erityistä huomiota, sillä kaupungilla on keskeinen asema Olkiluodon ydinvoimalaitoksen valmiusorganisaatiossa.
– Myös kriisiviestintä on siirtynyt digitaaliseen julkisuuteen. Siltä odotetaan reaaliaikaisuutta ja sosiaalisen median kautta kuka tahansa voi tuoda asiat julkisuuteen, Lehtonen kuvailee haasteita.

Asiantuntevaa koulutusta

FCG tukee kuntien viestintää pääasiassa avoimin koulutuksin, mutta myös kunta- ja työyksikkökohtaisia kursseja järjestetään.
– Seuraava avoin koulutus on Verkkoviestinnän ajankohtaispäivä 20.3. Helsingissä. Aiheena ovat verkkoviestinnän uudet trendit, mahdollisuudet ja ratkaisut, kertoo johtava koulutuspäällikkö Taina Karhu FCG:ltä.