2/2018

Muutoksen johtaja

1.9.2018

Lähes neljänkymmenen Lappi-vuoden jälkeen Juhani Jutila ja hänen vaimonsa ovat muuttamassa Etelä-Suomeen. – Tulevina vuosina elämäämme ohjaavat lastenlapset ja harrastukset, tärkeimpänä golf.


– Kun 1970-luvulla lähdin opiskelemaan, puhuttiin, että atk on tulevaisuuden ala 
– ja nyt tietotekniikka on suuri osa ihmisten arkea. Kyllä tässä on näköalapaikalla oltu, sillä lailla näitä on mukava muistella, sanoo LapIT:n pitkäaikainen toimitus­johtaja Juhani Jutila. 


LapIT on vanhin edelleen toimiva kunnallinen ICT-yhtiö. Sen tarina alkaa vuodesta 2000, jolloin Rovaniemen kaupunginjohtaja, nyt jo edesmennyt Matti Pelttari, kysyi silloiselta kaupungin atk-päälliköltä Juhani Jutilalta: Mitä, jos kaupunki, maalaiskunta ja Lapin sairaanhoitopiiri perustaisivat ICT-yhtiön, 
joka laajenisi myöhemmin koko Lappiin? 


Jutila mietti hetken ja sanoi: – Tämä on hyvä juttu!


LapIT aloitti toimintansa vuonna 2001 kymmenen hengen voimin. Jutila oli ideoimassa ja rakentamassa yhtiötä, ja hänestä tuli sen toimitusjohtaja. 


Nyt henkilökuntaa on noin 120 ja toimipaikkoja yhdeksän. Omistajia on 25 – joukossa 18 kuntaa, kuntayhtymiä, liikelaitoksia, osakeyhtiöitä sekä Lapin liitto. 


– Olemme nähneet, että paikallista ICT-osaamista tarvitaan edelleen. Siksi on rakennettu laajahko toimipaikkojen verkosto, joka ulottuu Ivalosta Taivalkoskelle, Lapin sairaanhoitopiirillä on oma tukipiste ja pääkonttori sijaitsee Rovaniemellä. Palvelutuotanto perustuu kumppanuuteen eli ajatukseen, että itse ei osata kaikkea vaan tehdään yhdessä kumppanien kanssa, Jutila kuvaa toimintamallia. 


Yhtiön keskeisiä arvoja ovat olleet asiak­kaiden hyvä palvelukokemus, toiminnan jatkuva kehittäminen, henkilöstön kouluttaminen, työhyvinvoinnista huolehtiminen ja ylipäänsä hyvä johtaminen. 

Eettisestä johtamisesta on tullut kilpailuetu

Hyvä johtaminen on tärkeää aina mutta erityisesti työelämän muutoksessa, Jutila painottaa. 

– Työntekijät ovat tänä päivänä lujilla, vaatimustaso nousee ja työtahti on tiukka. Lisäksi nuoren polven odotukset ovat erilaiset kuin ennen. Jos johtaminen ja yrityskulttuuri eivät ole sitä, mitä he haluavat tukea, he vaihtavat työpaikkaa.


Jutila puhuu lämpimästi eettisestä johtamisesta – nykymaailmassa se on yritykselle jopa kilpailuetu, hän näkee.


– Eettisen johtamisen peruspilarina on luottamus kaikkien toimijoiden kesken. Luottamuksen keskeisiä elementtejä ovat tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus, avoimuus ja toiminnan linjakkuus sekä rehellisyys – se on kaiken a ja o. 


– Lait, asetukset ja hyvän hallinnon periaatteet – kun niitä noudattaa, niin pääsee pitkälle.

Omistajapolitiikan tekeminen kannatti

LapIT:n ja FCG:n pitkäaikainen yhteistyökin liittyy paljolti johtamiseen. Yhteisistä hankkeista Jutila nostaa esiin omistajapolitiikan tekemisen.


– Noin kymmenen vuotta sitten LapIT:lle rakennettiin FCG:n johdolla ensimmäinen todellinen omistajapolitiikka. FCG:n Anette Vaini-Antila on tehnyt tosi hyvää työtä siinä, että hän on haastanut LapIT:n omistajia miettimään erilaisia vaihtoehtoja ja vaatinut päätöksiä siitä, miten yritystä tulee kehittää. Politiikasta tuli tosi hyvä! 


Pari vuotta sitten omistajapolitiikkaa päivitettiin, koska oli ajankohtaista linjata, miten yhtiö suhtautuu sote-uudistukseen ja rooliinsa tulevaisuudessa. Tästä hankkeesta seurasi Lapin sairaanhoitopiirin ICT-palvelujen yhdistäminen LapIT:lle.


Omistajapolitiikan tekeminen on kannattanut, Jutila tiivistää. – Toimivan johdon ja hallituksen on helpompi tehdä viisaita ratkaisuja, kun tiedetään, mitä omistajat halua­vat. 


Vaini-Antila puolestaan kommentoi: 
– Jos tämän asiakkaan toimintatavat pitäisi kiteyttää yhteen sanaan, se olisi: järkevä.

Sote ja ICT

Sote-uudistus merkitsee toteutuessaan todella isoa muutosta julkishallinnon ICT-kentässä, Jutila jatkaa.


– Parikymmentä vuotta sitten uudistuksen tekeminen olisi ollut helpompaa, mutta nyt tietotekniikka on niin oleellinen osa kaikkea toimintaa, että riskit ovat melkoiset. Iso kysymys on, mistä löydetään riittävästi osaavia tekijöitä. Asiantuntijat ovat kiinni arjen pyörittämisessä, mutta heitä tarvittaisiin integroimaan järjestelmiä ja suunnittelemaan kokonaisuuksia.


Jutila uskoo kuitenkin, että asiat saadaan ratkaistua vaiheistuksen ja järjestelmien käytön siirtymäaikojen kautta. 


– Joka tapauksessa ICT-yhteistyö on lisääntynyt sekä valtakunnallisesti että 
alueellisesti, ja monet suunnitelmat kannattaa viedä loppuun, kävi soten kanssa miten tahansa.


Tarinan jatkoa Jutila seuraa eläkeläi­senä.

teksti Paula Böhling
kuva Tuula Lampela


Lisää aiheesta