1/2013

Pääkirjoitus

19.2.2013

Ari Kolehmainen


toimitusjohtaja Ari Kolehmainen

Arvoisa lukija,FCG esittäytyy tässä lehdessä uutisilla kiinnostavista tapahtumista ja tuoreista asiakastöistä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Olemme uudistaneet toimintaamme. Toiminnan kehittämisen kärkeen on nostettu jatkuvan toimintaympäristöanalyysin pohjalta proaktiivisesti uusia asioita. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että koulutuksissamme on uusittu oppisisältöjä, käynnissä on mielenkiintoisia rakenneselvityksiä, tuotamme uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton edellyttämiä suunnitelmia, rakennamme johtamisen välineitä vastaamaan teknologisia ja muita parhaita käytäntöjä, panostamme asiakkaiden tuottavuusvaatimusten tukeen ja toimimme kansainvälisessä toimintaympäristössä myös suomalaisen korkeatasoisen osaamisen viennin vahvistamiseksi.

On aika uusien valtuutettujen koulutukseen, kunta- ja aluestrategioiden päivittämiseen, valtuusto- ja hallitussopimusten laatimiseen. On aika ottaa kantaa myös siihen, miten valtiovallan edellyttämät selvitysprosessit kuntarakenteen ja terveydenhuollon rakenteiden osalta toteutetaan paikallisesti.

Yhteiskunnassamme otetaan käyttöön uuteen informaatioteknologiaan pohjautuvia ratkaisuja ja Smart City -konseptit ovat vakiinnuttaneet asemansa kehityskonsepteina. Olemme tässä työssä mukana. Rakennamme asiakkaiden kanssa projektikokonaisuuksia, joissa alueiden sekä julkiset että yksityiset organisaatiot voivat kohdata.

Suomalainen yhteiskunta edustaa – omine puutteineenkin – monilla aloilla kansainvälistä huippua. Meillä on tarjolla tietoa ja taitoa vietäväksi asti. Suomalaisen osaamisen viennin tukemiseen ovat panostamassa myös ministeriöt omilla ohjelmillaan. Tällaisia ovat esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön Future Learning Finland ja työllisyys- ja elinkeinoministeriön FinlandCare. Suomalainen arkkitehtuuri ja suomalaiset hyvinvointimallit ovat kansainvälisesti kiinnostavia. FCG osaltaan osallistuu ja laajentaa toimintaansa myös näillä saroilla. Olemme mukana sekä viemässä osaamistamme että tuomassa tietoa parhaista käytännöistä ulkomailta suomalaisten palvelujärjestelmien ja toimintamallien edelleen kehittämiseksi.

Haluamme olla tukemassa teitä seuraavien kehitysvaiheidenne toteuttamisessa.

Antoisia lukuhetkiä,

Ari Kolehmainen


Lisää aiheesta

Pääkirjoitus

1.3.2019

Pääkirjoitus

14.1.2018

Pääkirjoitus

15.9.2017

Pääkirjoitus

22.2.2017

Sote-uudistus

21.9.2016

Arvoisa lukija

17.2.2016