1/2019

FCG:n uudet henkilö- ja tavarakuljetusten liikennepalvelut

1.3.2019

FCG on laajentanut toimintaansa liikennepalveluihin ja henkilö- ja tavarakuljetuksiin. Laajentuminen liikenteen palvelujen alueelle on FCG:lle luontainen muutos, sillä olemme olleet mukana liikenne- ja infrasuunnittelussa 70 vuotta.


FCG Torni -nimellä kulkevan palvelun tuottaa uusi FCG Smart Transportation Oy. Yritys ja sen uudenlainen liiketoimintakonsepti syntyivät FCG-konsernin ja Ahola Transport -konsernin välisillä yritysjärjestelyillä viime syksynä.


Ensivaiheessa yritys keskittyy lakisääteisten henkilö- ja tarvikekuljetusten tilaus-, ohjaus- ja raportointipalveluihin. Jatkossa FCG Smart Transportation tarjoaa myös henkilöliikenteen MaaS-palveluja ja osallistuu nopeasti etenevään autonomisen liikenteen edistämiseen.


– FCG Torni -palvelu tähtää vastaamaan henkilökuljetusten uudistuvaan toimintaympäristöön ja uudistamaan sitä itse. Keskitymme aluksi vammaispalvelulain (VPL), erityishuoltolain (EHL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetusten turvaamiseen, toimitusjohtaja Heikki Rajasalo FCG Smart 
Transportationista kertoo.


Palveluiden asiakkaita ovat muun muassa kunnat, sote-kuntayhtymät, Kela, taksiyritykset ja muut henkilö- ja tavarakuljetustoimijat, kuten esimerkiksi Posti sekä joukkoliikennepalveluja tuottavat yritykset ja laitokset. Lisäksi kumppaneita ovat uudet henkilöliikenteen palvelutoimijat ja autokalustoa ylläpitävät toimijat, kuten maahantuojat ja autorahoituslaitokset.


– Tällä hetkellä palvelun käyttäjiä ovat kaikki, joilla on oikeudet SHL-, EHL- ja VPL -kuljetuksiin. Muita kyyditettäviä palvelunkäyttäjiä ovat muun muassa niin sanottujen kelakyytien ja koulukuyytien käyttäjät,  kuntien hoivatyössä työskentelevät, kun­tien ruokahuoltotoimittajat, kuntien henkilöstö, 
palvelulinjojen käyttäjät ja lopulta kaikki uudenlaisen henkilö- ja joukkoliikenteen eli niin sanottujen MaaS-palvelujen käyttäjät, Rajasalo jatkaa.Älykästä liikennettä

Liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät ratkaisut kehittyvät lähivuosina merkittävästi ja muun muassa ympäristötavoitteet korostuvat. Murroksessa olevan kokonaismarkkinan koko on arvioitu olevan tulevina vuosina Suomessa noin 2,5 Mrd. euroa, jonka logistisesta ohjauksesta FCG Smart Transportation 
tavoittelee huomattavaa osuutta. 


– Liikkumisen palvelut tulevat osaksi kaupunkisuunnittelua, ja markkinoita muokkaa nopeasti laajentuva Smart City -kehitys. Markkinaa ohjaa vahvasti myös pyrkimys päästöjen vähentämiseksi. Palvelummetukevat kuntien asettamia päästötavoitteita. 


– Digitaaliset palvelut synnyttävät uusia tapoja käyttää tuotteita omistamatta niitä. Tämä sama kehitys koskee myös liikennettä, joka tulee muuttumaan tulevien parin vuosikymmenen aikana nopeasti. Suunnittelemme älykkäitä kaupunkeja ja älykästä liikennettä, Rajasalo kiteyttää. 

teksti Katariina Kääpä
kuva FCG:n kuva-arkisto