1/2019

Espoo kouluttaa omat hallitusammattilaisensa

1.3.2019

Onko kuntayhtiöiden ja -yhteisöjen hallitusjäsenillä riittävät valmiudet tehtäviin? Ovatko oman kaupungin erityispiirteet ja -tarpeet kaikilla varmasti tiedossa? Näitä kysymyksiä Espoon kaupunginjohto havahtui pohtimaan viime keväänä. Nopeasti syntyi yhteinen näkemys, että osaamista voisi laajentaa, hyviä käytäntöjä jakaa ja omaa Espoo-tarinaa vahvistaa. Oli tarve koulutukselle.


Espoo järjesti kuntayhtiöiden ja -yhteisöjen hallitusjäsentensä kouluttamisesta tarjouskilpailun, jonka FCG Koulutus voitti. Kho eli Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja -koulutus järjestetään useana kokonaisuutena, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua. Ensimmäinen koulutus on nyt lähes puolivälissä, toinen alkanut, kolmas starttaa myöhemmin keväällä ja neljäs syksyllä. Myös jatkoa suunnitellaan.


– Tavoitteenamme oli pitkäjänteinen yhteistyö ja halusimme koulutuksiin vahvan Espoo-painotuksen. Toiveemme oli myös laajempi sisältö kuin FCG:n normaalissa Kho-koulutuksessa, konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä kuvailee tarjouspyyntöä.


– Meillä koulutukseen osallistuvat konserniyhteisöjen hallitusjäsenet, yhteisöjen operatiivinen johto, konsernijaoston jäsenet sekä konserniohjausta ja -valmistelua tekevät henkilöt. Yhdessä koulutusryhmässä on osallistujia kaikista organisaatiosta. Haluamme ihmisten kohtaavan, keskustelevan ja tuovan esiin erilaisia näkökulmia.


Kilpailutusvaiheessa käytettiin runsaasti aikaa teemojen miettimiseen. Espoo-näkö­kulma nousi keskeiseksi eli miksi Espoo omistaa ja mihin se velvoittaa.


– Koulutuksen tarkoituksena on lisätä tietoa omistamisen tavoitteista ja konserni­ohjauksen keskeisistä keinoista sekä parantaa valmiuksia toimia hallitustehtävissä ja operatiivisessa johdossa. Ymmärrys eri roolien vaatimuksista on tärkeää. Eikä omistajaohjaus ole yksisuuntainen tie, hallituksia pitää kuunnella herkällä korvalla. Hyvä vuoro­vaikutus edistää aina tavoitteiden saavuttamista.


Espoo omistaa vajaat 30 tytäryhtiötä, joista suurimmat ovat Espoon Asunnot Oy, Espoo Catering Oy ja Länsimetro Oy. Lisäksi kaupungilla on kolme tytärsäätiötä ja kaupunki on omistajana yhdeksässä kuntayhtymässä sekä useassa osakkuusyhteisöissä.


– Massaluennot olisivat olleet yksi vaihtoehto, mutta halusimme, että koulutuksessa oikeasti jaetaan kokemuksia, hyviä käytäntöjä ja keskustellaan. Vaikka ensimmäisellä kerralla ehkä hieman ihmetellään, mitä vieruskumppani oikein tekee, ryhmäytyminen käy nopeasti. Alkaneen koulutuksen perusteella voin sanoa, että erilaiset näkökulmat ovat tulleet hyvin esille. Lähtökohtamme on myös, että koulutusta kehitetään kerta kerralta palautteen perusteella.


– Myös kouluttajat vastaavat toiveitamme, sillä he ovat kokeneita ammattilaisia. Painotimme nimenomaan kokemusta eli että kouluttaja olisi omalla urallaan kohdannut niitä kysymyksiä, jotka meillä nousevat tai saattavat nousta esiin. On paljon tilanteita, joihin ei löydy valmiita ratkaisuja. Nyt meillä on mahdollisuus kouluttajan kanssa miettiä, missä olisi voinut toimia toisin tai oliko toimintatapa oikea esimerkiksi riskienhallinnan kannalta.


Pääkouluttajiksi valikoituivat DI Tom von Weymarn, KTM Matti Jaakola ja yritys­oikeuden professori Janne Ruohonen. Kolmikolla on pitkä kokemus hallitustyöskentelystä ja osaamisalueet täydentävät hyvin toisiaan. Janne Ruohonen käy asiat läpi juridiikan kannalta, joten vastuut ja velvollisuudet tulevat kaikille selviksi.


Koulutuksen kesto on noin puoli vuotta ja se jakautuu kolmeen teemaan, jotka ovat kuntayhtiöiden toimintaympäristö, hallitustyöskentely ja talouden seuranta ja viestintä. Koulutusiltapäiviä on kahdesti kuussa ja niiden lomassa on pieniä tehtäviä. Oppi tulee kuitenkin läsnäolon kautta. Yhdellä kurssilla on 15–20 osallistujaa. Koulutuksen ja tehtävien suorittaminen oikeuttaa Kuntaliiton Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja -sertifikaattiin. 


– Onhan tämä koulutus aikamoinen paketti. Toisaalta on Espookin aikamoinen kaupunki. Itse ajattelen suhteet ovat kohdallaan. Koulutus kertoo, mitä täytyy tietää ja mistä huolehtia. Kun se on käyty, voimme edellyttää, että asiat ovat hoidossa, Jyrkkä sanoo.

Dsc5258 1 O11a0467 Jpg Piharav640x360


Teksti Kirsi Klaile
Kuvat Espoon kaupunki 


Lisää aiheesta