1/2019

Pienet uutiset 2

1.3.2019

FCG:n Aasian palvelut osoitteessa fcgasia.sg

FCG:n Singaporessa toimivan tytäryhtiön palvelut löytyvät nyt verkosta uusilta sivuilta osoitteessa fcgasia.sg. Singaporen tytäryhtiö toimii FCG:n pohjoismaisen osaamisen ja pitkäaikaisen kansainvälisen kokemuksen yhdyssiteenä Aasian kasvavilla markkinoilla. Yritys on lyhyessä ajassa noussut Asian Development Bankin (ADB) Top 5 -konsultti­yhtiöksi. fcgasia.sg-verkkosivusto esittelee 
FCG:n palveluja ja projekteja Aasiassa ympäristökonsultoinnin, kaupunkisuunnittelun ja opetuksen kehittämisen parissa. SYVA ja kiinteistö­vero 2.0 FCG:n innovaatiokisan voittajiksi

Sijoittuvan yrityksen aluetaloudellisten vaikutusten arviointimalli (SYVA) sekä kuntien kiinteistöverotuloja kasvattava Kiinteistövero 2.0 -palvelu jakoivat ensimmäisen palkintosijan FCG:n innovaatiokilpailussa 2018. 


SYVA-malli on kunnille ja seudullisille kehittämisyhtiöille tarkoitettu yritysvaikutusten laskentaa radikaalisti helpottava ja yksinkertaistava avoimeen dataan perustuva online-pohjainen arviointityökalu. Sen kehittämiseen osallistuivat FCG:ltä Lauri Vierto, Pauli Santala, Jan Tvrdy, Taina Ollikainen ja Markku Nissi. Kiinteistövero 2.0 on puolestaan palvelukokonaisuus kunnille, joilla edistetään kestävää kehitystä, avoimien aineistojen käyttöä sekä kuntien digitalisointia. Sen kehittäjätiimissä olivat Jan Tvrdý, Teijo Salmi, Risto Kärkkäinen ja Pauli Santala.


FCG:n innovaatiokilpailu 2018 etsi uusia mahdollisuuksia toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseksi. Koko henkilöstölle avoin kilpailu oli osa valtakunnallista Quality Innovation Award -kilpailua. Molemmat palkitut FCG-innovaatiot etenivät myös valtakunnallisen kilpailun finaaliin. 
FCG:n kilpailu keräsi kaikkiaan 11 hyvää ehdotusta. Ne sisälsivät asiakkaille tarjottavia palveluita ja ideoita sisäisen työskentelyn kehittämiseksi. Mukana oli sekä jo toteutuksessa olevia palveluita että uusia ideoita.FCG sai uudet arvot

FCG:n vahvuus on laaja-alainen, jatkuvasti kehittyvä osaaminen ja kyky toimia joustavasti muuttuvassa ympäristössä. Konsernin toiminta pohjautuu neljään arvoon: merkityksellisyys, monipuolisuus, yrittäjähenkisyys ja asiakaslähtöisyys. 


FCG:ssä käytiin viime vuonna arvokeskustelua, jonka aikana koko henkilöstö sai antaa palautetta uudistuneista arvoista. Palautteesta koottiin myös koko kotimaan henkilöstölle jaettu arvokirja, johon haastateltiin yhteensä kuuttatoista FCG:n työntekijää. Jokainen haastatelluista sai kertoa juuri niistä arvioista, joista itse halusi. Haastatteluista toteutettiin myös videoita konsernin intraan kaikkien nähtäville.


Yksi osa-alue arvokirjassa on myös monimuotoisuus, jonka ulottuvuuksia ovat ikä, sukupuoli, terveydentila, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus ja seksuaalinen suuntautuminen. FCG:llä monimuotoisuuden käsitteeseen liittyvät myös koulutus, kokemus, persoonallisuus ja taidot. Konserni tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet naisille ja miehille edetä urallaan. 


Tasa-arvo näkyy myös työehdoissa, palkkauksessa ja työskentelyolosuhteiden luomisessa. FCG:llä on nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle ja konserni sitoutuu kaikessa toiminnassaan edistämään monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.


Lisää aiheesta