1/2019

Töissä FCG:llä - Toimialajohtaja Sami Miettinen: Kotikunnastaan ylpeä asukas on sen paras markkinoija

1.3.2019

Sami Miettinen aloitti FCG:n johdon konsultoinnista ja valmennuksesta vastaavana toimialajohtajana marraskuussa. Työpöydällä oli heti alkuun kuntien elinvoimaa kehittävä EVE-verkostohanke. Näkemystä sen sisältöön Sami Miettinen on ammentanut vahvasta kuntakentän tuntemuksesta mm. Vihdin ja Pielaveden kunnanjohtajana sekä valtiovarainministeriössä kuntaministerin erityisavustajana.


– Elinvoimainen kunta vetää puoleensa ja pitää otteessaan. Vetovoimatekijöillä 
viitataan usein niihin asioihin, joilla kunta kilpailee esimerkiksi uusista asukkaista tai yrityksistä. Mutta vähintään yhtä tärkeää on huolehtia pitovoimasta, eli niistä tekijöistä, jotka pitävät jo kunnassa asuvat asukkaat tyytyväisinä, Sami Miettinen sanoo.


Kun uusia tulijoita voi houkutella esimerkiksi kilpailukykyinen asumisen hinta, pitovoiman syntymiseen tarvitaan jo jotakin syvällisempää. Omakohtaiset myönteiset kokemukset palveluista, positiivinen ilmapiiri ja vahva yhteisöllisyys voivat toimia juurruttavina tekijöinä. 


Kuten Lohjan ja Lahden esimerkit osoittavat, kuntapäättäjät ymmärtävät elinvoiman nykyisin laajana kokonaisuutena. Sen kehittämisessä oman kunnan erityispiirteiden tunnistaminen on tärkeää. Käsitys oman kunnan vahvuuksista tulisi olla yhtenevä ja laajasti jaettu.   


– Kunta on avainasemassa elinvoimaa tukevien projektien käynnistämisessä ja kanavoimisessa, mutta itse sisällön tulisi muodostua laajan vuoropuhelun kautta. Vain siten voi syntyä kuntayhteisössä yhteisesti jaettua innostusta kunnan kehittämiseen. Meillä on alati kasvava osaajien joukko, jonka ei ole pakko enää valita asuinpaikkakuntaansa työpaikan sijainnin mukaan. Kunnan ilmapiiri, imago ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet vaikuttavat yhä enemmän asuinpaikan valintaan.


- Elinvoimatyössä onnistumiset ovat pieniä ja suuria arjen tekoja, jotka herättävät asukkaissa ylpeyttä omasta kotikunnastaan. 

teksti Kirsi Klaile
kuva Rami Aapasuo


Lisää aiheesta