1/2013

Metropolian ravintolapalvelut - konsultti hankintaosaamisen tukena

19.2.2013

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulu Metropolia tarjoaa laaja-alaista koulutusta 16 000 opiskelijalle. Henkilö­kuntaa on noin 1 200 henkeä. Heidän hyvinvointinsa yllä­pitämiseksi tarvitaan monipuolisia ravintolapalveluja koulun 10 toimipisteessä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

– Nykyinen sopimuksemme ravintolapalveluiden järjestämisestä on päättymässä, joten se joudutaan kilpailuttamaan. Hankkeen laajuuden ja vaativuuden vuoksi totesimme nopeasti, että kilpailutuksessa tarvitaan avuksi asiansa osaava huippukonsultti, kertoo Metropolian palvelusuunnittelija Jarkko Simunaniemi, joka on valmistellut hanketta yhdessä Mirja Huuskon ja Niko Takalan kanssa. Hankintaosaamisen konsulttina toimii FCG.

Mittava prosessi

Hankkeen tarkoituksena on löytää yksi yritys pyörittämään kaikkien niiden toimipisteiden ravintolapalveluita, joissa Metropolia on päävuokralaisena. Palvelut kattavat aamiais- ja lounasruokailun sekä erilaiset kahvila- ja välipalatarjoilut.
– Tavoitteena on mahdollisimman hyvä lopputulos, jossa on otettu huomioon useita erilaisia kriteerejä, kuten ruoan hyvä laatu, erikoisruokavaliot, ekologisuus ja ympäristöarvot sekä kierrätys. Toiveena on myös saada tarjolle kunkin sesongin tuotteita, kuvailee Simunaniemi tarjouspyyntöjen lähtö­kohtia. – Lopputuloksen pitää noudattaa myös Kelan suosituksia opiskelijaruokailusta.

HILMAn kautta neuvottelumenettelyyn

– Valmiit tarjouspyyntöasiakirjat menevät TEM:in sähköiseen julkisten hankintojen ilmoituskanavaan HILMAan, ja varsinainen valintaprosessi käydään läpi kevään aikana. Tarjousten saavuttua lopulliset valinnat tehdään neuvottelumenettelyllä, kertoo FCG:n puolelta hanketta vetävä johtava konsultti Anne Haapanen. Valinta siunataan vielä Metropolian johtoryhmissä.
– Valittavalta palveluntuottajalta edellytetään ammattitaitoa ja vastaavanlaista kokemusta tämän suuruusluokan tehtävistä, korostaa Haapanen. Suurimmalla osalla Metropolian toimipisteistä on omat valmistuskeittiöt.
Hanketta valmisteltiin opiskelijoille ja henkilökunnalle tehdyllä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Sen perusteella palveluntuottajalta toivotaan terveellistä, laadukasta, maukasta ja ravintoainepitoista ruokaa, jonka avulla opiskelut sujuvat mallikkaasti.