1/2013

Koulutus ihmisoikeutena FCG:n seminaariaiheena

19.2.2013

Anette Vaini-Antila


Päivi Ahonen


koulutus ihmisoikeutena -seminaari


Kansainvälistä konsultointia FCG:llä johtaa Anette Vaini-Antila (ylinnä).

FCG järjestää vuosittain kaksi suurempaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille suunnattua tapahtumaa. Näistä toinen on korkean tason kutsuvierasseminaari, jonka teema rakentuu kansainvälisen konsultoinnin ympärille. Marraskuussa 2012 järjestetyn seminaarin aiheena oli koulutus ihmisoikeutena.

FCG:n kansainvälisen liiketoiminnan kutsuvierasseminaarin alustajaksi oli kutsuttu kehitysministeri Heidi Hautala ulkoasiainministeriöstä. Hän painotti puheenvuorossaan, että ihmisoikeusperustaisuuden muuttaminen retoriikasta kehityspolitiikan ja -yhteistyön käytäntöjä muovaavaksi läpikäyväksi periaatteeksi on keskeinen asia, jonka tulisi toteutua myös valtion kehityspoliittisen toimenpideohjelman toimeenpanossa. Käytännössä esimerkiksi kehityspoliittisiin ohjelmiin eri maissa on sisällytetty suoraan ihmisoikeuksia koskevia tavoitteita, kuten perusopetuksen sukupuolijakauma, vammaisten lasten määrä, maantieteellinen jakauma ja eri etnisten ryhmien osallistuminen opetukseen.

– Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa normittaa kehitysprosesseja niin, että ne koskevat myös kaikkein heikoimpia, ilman syrjintää ja niin, että paikallisella väestöllä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa tekemämme kehitysyhteistyön toteutukseen, Hautala korosti puheenvuorossaan.

Hautala totesi, että koulutus ihmisoikeutena voidaan nähdä muille ihmisoikeuksille edellytyksiä luovana perusoikeutena. Samalla se tukee myönteistä yhteiskuntakehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja rauhan säilymistä. Koulutuksen myönteisiä vaikutuksia on käsitelty laajasti tutkimuksissa. Sillä on myös merkittävä sopeuttava ja sosiaalistava tehtävänsä identiteettien ja vastuullisen kansalaisuuden muotoutumisessa, sekä kriittisen yhteiskunnallisen osallistumisen edistämisessä.

– Investoinnit koulutukseen ja kansalaisten koulutustasoon merkitsevät pitkällä tähtäimellä investointia myös ihmisoikeuksiin ja demokratiaan, ministeri Hautala kiteytti.

Ulkoministeriö tukee myös Suomen koulutusvientiponnisteluja yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Köyhimpien kehitysmaiden ohella kehittyvien talouksien maat ovat kiinnostavia koulutusosaamisen viennin kohteita.

Projektijohtaja Päivi Ahonen FCG:ltä kertoi tilaisuudessa Bhutanin kansallisesta onnellisuusindeksistä (Gross National Happiness GNH) ja sen yhteydestä koulutukseen. Kestävän kehityksen lisääminen opetustoimen kautta on teema, joka on noussut esille laajasti eri maiden opetustoimen suunnittelussa UNESCOn kestävän kehityksen opetuksen vuosikymmen -teeman kautta.

Professori, laitosjohtaja Jari Lavonen Helsingin yliopiston Opettajainkoulutuslaitokselta puhui tilaisuudessa suomalaisen koulutusjärjestelmän kiinnostavuudesta maailmalla. Seminaariin sisältyi myös paneelikeskustelu aiheesta ”Koulutus – ihmisoikeus vai kauppatavaraa”, jossa puheenjohtajana toimi kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja panelisteina Jari Lavosen lisäksi johtaja Leo Pekkala Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta, kansainvälisen myynnin johtaja Vesa Parkkonen FUASilta, neuvonantaja Jussi Karakoski ulkoasiainministeriöstä ja senioriprojektipäällikkö Eeva Nuutinen Finprolta.


Lisää aiheesta