1/2013

Elinkeinojen ja hyvinvoinnin kehittämistä Mosambikissa

19.2.2013

Opiskelevat naiset Mosambikissa
Hankkeen toinen vaihe tähtää maaseudun, ja erityisesti paikallisten naisten, köyhyyden vähentämiseen Zambezian maakunnassa.

FCG on teknisenä asiantuntijana köyhyyden poistamiseen tähtäävässä ja paikallisia elinkeinoja kehittävässä PRODEZA II -hankkeessa Mosambikissa. Hankkeen toinen, vuoden 2010 joulukuussa alkanut vaihe tähtää maaseudun, ja erityisesti paikallisten naisten, köyhyyden vähentämiseen Zambezian maakunnassa.

Hankkeella on kolme komponenttia: tukea maatalouden tuotantoketjujen kehittämistä markkinointi- ja neuvontapalveluiden muodossa, tukea alueen ruokavarmuuden kehittämistä esimerkiksi maatalouden tuotannon, varastoinnin ja mikroluottojen kehittämisen kautta ja kolmanneksi, tukea paikallisen hallinnon kehittämistä siten, että se tukee yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Kaikki osa-alueet tähtäävät kestävien paikallisten elinkeinojen kehittämiseen ja samalla myös tulevat sukupolvet huomioivien elinolosuhteiden ja tasa-arvon parantamiseen.

Suomen ulkoministeriön rahoittamassa hankkeessa toimintamallina on osallistaa paikalliset ihmiset kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Mallissa pyritään huomioimaan monialaisesti ympäristöön ja esimerkiksi sukupuoleen liittyvät tekijät. Mukana hankkeessa FCG:n kumppaneina on useita partneriorganisaatioita.

PRODEZA II -hankkeella tuetaan Mosambikin maaseudun asukkaita myös hyvin käytännönläheisillä keinoilla. Lokakuussa luovutettiin kahdessa erillisessä seremoniassa (Maganja da Costa ja Mocuba) aluehallinnoille 21 ambulanssipolkupyörää. Polkupyörät tulevat suureen tarpeeseen paikallisen sairaankuljetuksen järjestämisessä.

Erityisesti kulkuneuvoista hyötyvät vakavasti sairaat ihmiset tai raskaana olevat, terveyskeskuspalveluita tarvitsevat naiset. Ambulanssien hankintaan alueella ei ole mahdollisuuksia ja polkupyörillä pääsee liikkumaan epätasaisillakin teillä.

PRODEZA II -hankkeen toisessa vaiheessa kootaan parhaillaan myös käsikirjaa luonnonmukaisten, paikallisista kasveista tuotettujen torjunta-aineiden käytöstä kasvintuotannossa. Tähän liittyvä koulutustapahtuma järjestettiin lokakuussa 2012 paikallisille maatalousyrittäjille ja kansalaisjärjestöjen edustajille.