1/2013

Tietoyhteiskuntamatkalla Isossa Omenassa

19.2.2013

Joukko suomalaisia päättäjiä kävi lokakuun alussa tutustumassa New Yorkin kaupungin tapaan ratkaista asiakaspalvelun ja sähköisen asioinnin ongelmia. Tavoitteena oli löytää uusia hyviä käytäntöjä, joita voidaan soveltaa kotimaisiin oloihin. Matkan suunnitteli ja järjesti FCG.

Opintokohteiksi valikoituivat maailman suurin julkisen liikenteen järjestäjä MTA New York City Transport, pormestari Michael Bloombergin käynnistämä ekotehokkuusohjelma PlaNYC 2030, DoITT eli NYC Department of Information Technology & Telecommunications sekä OEM eli NYC Office of Emergency Management, joka vastaa kaupungin valmiussuunnitelmista.

Suurten mittojen matkalla

Kaupungin suuret mittakaavat herättivät osanottajissa kunnioitusta mutta tarjosivat silti antoisia vertailukohtia kotoisiin käytäntöihin.

Palmialta oli New Yorkin -matkalla mukana neljä henkeä. – Meitä askarrutti ennakkoon erityisesti se, miten siellä on organisoitu kuljetuspalvelut ja hälytyskeskus, koska meillä on vastaavia palveluja. Me järjestämme esimerkiksi noin 700 000 vanhusten ja vammaisten kyytiä vuodessa, kertoo yksikönjohtaja Riitta Karvinen. Kiinnostusta herätti varsinkin NYC:in tapa yhdistää kuljetuspalveluissa julkista liikennettä ja takseja, koska kuuluisat Yellow Cabit ovat osa samaa organisaatiota.

Matkan onnistuneena pidetty ohjelma perustui osittain Palmian ennakkoon esittämiin toiveisiin tutustumiskohteista. Kimmokkeina olivat myös edellisiltä matkoilta kertyneet hyvät kokemukset.

Palmian lisäksi tähän maksulliseen matkaan osallistui virkamiehiä ja luottamushenkilöitä Helsingistä, Espoosta, Oulusta ja Salosta.

– New Yorkin tietoyhteiskuntamatka on hyvä esimerkki keinoista, joilla FCG pyrkii tukemaan ja kehittämään julkishallinnon sähköistä asiointia. Palettiimme kuuluvat muun muassa strateginen suunnittelu ja konsultointi sekä avoimet ja räätälöidyt koulutukset, kertoo matkanjohtajana toiminut ja sen järjestelyistä vastannut FCG:n toimialajohtaja Jari Latvalahti.

Suomi on muodissa

Varsinaisen ohjelman ulkopuolelta mukaan otettiin yllätyskäynti Modernin taiteen museossa MoMassa, jossa sattui olemaan suomalaista kouluruokaa esittelevä näyttely, kertoo Latvalahti.

Suomalainen koululaitos on muutenkin kurssissa New Yorkissa, koska ensimmäisen päivän päätteeksi matkalaiset osallistuivat meikäläistä kouluarkkitehtuuria esittelevän näyttelyn avajaisiin.

Suomen lippua pitää Isossa Omenassa korkealla Suomen pääkonsulaatti, joka antoi oman tärkeän panoksensa koulutuspäivien ohjelmaan. Pääkonsuli Jukka Pietikäisen johdolla osanottajat tutustuivat konsulaatin työhön Suomen asioiden edistämiseksi ja Suomi-brändin rakentamiseksi. Pääkonsuli järjesti myös iltavastaanoton, jossa matkalaisilla oli tilaisuus tavata suomalaisia eturivin vaikuttajia.


Lisää aiheesta