1/2013

FCG mukana Nenetsin alueen energiatehokkuushankkeessa

19.2.2013

FCG on valittu kumppaniksi EU-rahoitteiseen hankkeeseen, jossa tavoitteena on tukea Nenetsin autonomisen alueen energiatehokkaan ja puhtaan energian tuotannon kehittämistä. Hanke on osa Lapin liiton hallinnoimaa Kolarctic ENPI CBC -ohjelmaa, jossa tavoitteena on edistää rajat ylittävää yhteistyötä Pohjoiskalotin ja Luoteis-Venäjän välillä.

– Hankkeen erityisenä tavoitteena on edistää uusiutuvien energiamuotojen, kuten tuulivoiman käyttöä ja esimerkiksi dieselpolttoaineen korvaamista ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, kuvailee FCG:n Ympäristö ja energia -tulosalueen johtaja Timo Lempinen.
Nenetsin autonominen alue Venäjällä on hyvin laaja. Alueen elinkeinot liittyvät öljyn ja maakaasun jalostamiseen, poronkasvatukseen ja kalastukseen ja asutus on hyvin hajautunutta. Alueelle tuodaan polttoaineita lähinnä vesiteitä pitkin sulan veden aikana. Sijainnista ja sääolosuhteista johtuen polttoaineen hinta on korkea ja varastoinnista aiheutuu ympäristöhaittoja. Näistäkin syistä esimerkiksi tuulivoiman käytön edistäminen alueella on perusteltua.
Nenetsin autonomisen alueen yhteistyö­kumppanina hankkeessa on Nenets Energy Efficiency and Cleaner Production Center.