1/2013

FCG kehittää HSY:lle biojätteiden keräyksen elinkaarimallia

19.2.2013

FCG voitti syksyllä 2012 HSY:n jätehuollon toimialan järjestämän tarjouskilpailun biojätteiden elinkaarimallin kehittämisestä. Hankkeessa rakennettavalla elinkaarimallilla optimoidaan pääkaupunkiseudun biojätteiden keräyksen ja käsittelyn ympäristövaikutukset. Tavoitteena on hakea pääkaupunkiseudulle ympäristövaikutuksiltaan paras biojätteen erilliskeräyksen kattavuus.

– Elinkaaritarkasteluja käytetään enenevässä määrin hankkeiden strategisessa suunnittelussa. Projektin yhteydessä hankitaan FCG:lle elinkaarimallinnusohjelmisto, jota on tarvittaessa mahdollista hyödyntää myös muissa hankkeissamme, kertoo toimialajohtaja Jukka Paavilainen FCG:ltä.

FCG toteuttaa hankkeen yhteistyössä SYKE:n ja Kasui Oy:n kanssa. Tarjouskilpailun voitto tuli kaikilta osiltaan parhailla laatupisteillä.


Lisää aiheesta