1/2013

FCG mukana Leningradin ja Moskovan alueiden kehittämisessä

19.2.2013

Elokuusta 2012 lähtien FCG on ollut mukana kahdessa kiinnostavassa, Venäjällä aluekehitystä ja innovaatioklustereita edistävän Center for Strategic Research Nord-Westin (CSR-NW) hankkeessa. Ensimmäisessä näistä laaditaan sosioekonomisen kehittämisen konsepti Leningrandin alueelle. Toinen hanke keskittyy Moskovan alueen kehitysstrategian laadintaan.

Molemmissa hankkeissa keskeistä on houkutella alueelle sekä sijoittajia että yrittäjiä. FCG on hankkeessa konsulttina, joka tuo niihin näkökulmaa ja kokemusta myös suomalaisesta alue- ja elinkeinokehittämisestä.

Lisää aiheesta