2/2013

Verkostoprojekti USO2 vauhdissa: Hyvä johtaminen on tie menestykseen

12.9.2013

Mikko Kenni


Päivi Kurikka


Markus Pauni ja Maria Ojakoski


USO2 on Kuntaliiton ja FCG:n mittava yhteishanke. Tiimi kokoontuu noin 3 viikon välein. Palaveriin osallistuivat myös
Mikko Kenni (ylinnä), Päivi Kurikka, Markus Pauni ja Maria Ojakoski.

Kunta voi menestyä vain hyvin johdettuna. Siinä lyhykäisyydessään avain kuntien pärjäämiseen tulevissa haasteissa. Tämän edistämiseen keskittyy Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -verkostoprojektin kakkosvaihe USO2 kaikkine osioineen. Projekti on Kuntaliiton ja FCG:n mittava yhteishanke ja alansa suurin tähän mennessä.

Nyt käynnissä oleva USO2 on jatkoa vuonna 2011 alkaneelle ensimmäiselle kaksivuotiselle USOlle, jossa oli mukana 30 kuntaa. Nyt niiden määrä on kasvanut jo 35:een. Ensimmäisen vaiheen osallistujista on edelleen mukana noin 70 %, ja uusia on tullut vastaavasti lisää.

Valtakunnallinen vertaisverkosto

USO2-projektin osallistujista muodostuu valtakunnallinen verkosto, jossa toimivat omissa vertaisryhmissään suuret, keskisuuret ja pienet kunnat. Toimintamallina ovat kaikille verkostokunnille yhteiset teemaseminaarit, vertaisseminaarit sekä kuntakohtainen konsultointi, jota projektissa edustaa FCG:n osaaminen. Verkostoseminaareja järjestettiin kevään aikana 5 kertaa. Kuntakohtaisia työpajoja järjestetään vuodessa 105 eli kolme yhtä kuntaa kohden. Kevään aikana niitä oli 42 kattavasti eri puolilla Suomea.

– Kyseessä on kuntien strategisen johtamisen kehittäminen sekä uuden sukupolven johtajien verkottaminen, määrittelee USO2-projektipäällikkö Markus Pauni Kuntaliitosta. – USOn osallistujat pääsevät sekä keskustelemaan keskenään että osallisiksi ajantasaisesta tiedosta ja vuorovaikutuksesta, toteaa puolestaan FCG Konsultointi Oy:n kehitysjohtaja Jarmo Asikainen, joka yhdessä Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoisen kanssa on käynnistänyt USO-hankkeet. He toimivat sen ohjausryhmänä yhdessä FCG Konsultointi Oy:n toimitusjohtaja Aija Tuimalan ja Kuntaliiton johtavan lakimiehen Kari Prättälän kanssa. Vertaisoppimisen lisäksi tarjolla tutkimustietoa, kyselyjä ja kehittämisaloitteita.

Projektissa tutkitaan tarkasti myös sen onnistumista ja vastaanottoa. Joka seminaarista kerätään ja analysoidaan osallistujapalaute, ja lisäksi kuntien kanssa käydään vuosittain palautekierros, kertoo Pauni. Kokonaistyytyväisyys on ollut hyvällä tasolla: keskiarvo on 4 asteikolla 1–5. Projektilla on muitakin seurattavia tavoitteita, kuten sen myötävaikutuksella käynnistyneen kehittämistyön laatu ja määrä.

Mihin tarvitaan uutta organisaatiota?

– Kuntakenttä elää voimakkaassa muutoksessa rajun eläköitymisen, tiukan taloudellisen tilanteen sekä palvelutarpeiden muutosten vuoksi. Siksi kuntien organisaatioita ja toimintakulttuuria on pakko muuttaa, perustelee uusien strategioiden ja organisaatioiden tarvetta USO-projektin kuntakohtaisen konsultoinnin projektipäällikkö Mikko Kenni FCG:ltä. – Kyse ei ole vain tästä hetkestä vaan myös tulevaisuuden kunnasta. Miten esimerkiksi kuntalaisten osallistuminen muuttuu vuoteen 2020 mennessä?

– Perinteinen edustuksellinen järjestelmä ei enää yksinään kykene vastaamaan kuntien tarpeisiin tai kuntalaisten odotuksiin. Päätöksenteon valmistelussa tarvitaan uusia, erilaisia menetelmiä. Osallistuva toimintakulttuuri liittyy läheisesti strategiseen ajatteluun ja johtamiseen, arvioi Kuntaliiton erityisasiantuntija Päivi Kurikka.

Uutta kuntalakia edistämässä

USO2-projektin osallistujat pääsivät vaikuttamaan myös uuden kuntalain valmisteluun Kuntatalon toukokuisessa seminaarissa, johon saapui yli 100 henkeä. – Näin syntyi suoraa vuorovaikutusta kuntien, lakia valmistelevan valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton edustajien välillä, kertoo Kuntaliiton tutkija Sini Sallinen.

Aiheeseen liittyviä teemoja kuten poliittisen johtamisen vahvistamista, poliittisen ja ammatillisen johtamisen työnjakoa, päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta, hallintomalleja ja konserniohjausta osanottajat saivat kommentoida neljällä erillisellä ideatorilla.

Panostusta viestintään

USO2-projektissa korostuu jo sen luonteen mukaisesti viestinnän merkitys, siksi siihen on satsattu erityisesti. – Osallistujat saavat oman markkinointikirjeen 4 kertaa vuodessa. Sen lisäksi projekti on laajemmin esillä Kunnat.net -sivuilla, Kunta.tv:ssä ja Facebookissa, kertoo Kuntaliiton projektikoordinaattori Maria Ojakoski.

Kun etsitään uusia, tuoreita vuorovaikutuksen ja päätöksenteon malleja, pitää uskaltaa kokeilla myös uusia viestinnän tapoja, kuten edellä mainittuja ideatoreja, hän korostaa.