2/2013

Arki paranee pienin askelin

12.9.2013

arki paranee

Espoon kaupunki ja FCG ovat valmentaneet 28 ”fasilitaattoria” viemään eteenpäin Espoossa kehitettyä OSAKE-työpajamenetelmää. Työskentelyn tavoitteena on muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakulttuuria aidosti asiakaslähtöiseksi ja tehdä se niin, että työntekijät itse innostuvat kehittämisestä.

Helena Valvanne-Tommila (vas.), Juha Metso, Elina Kylmänen ja Maria Rysti


Helena Valvanne-Tommila (vas.), Juha Metso, Elina Kylmänen ja Maria Rysti toivovat, että palveluja kehitettäisiin entistä enemmän yhteistuumin, hierarkioista luopuen ja kaikkien mukanaoloa arvostaen.

– OSAKE eli ’osallistavan asiakastyön kehittäminen’ sai alkunsa noin seitsemän vuotta sitten, jolloin kuulimme, että Ruotsin Jönköping on maailmanluokan toimija terveydenhuollon laatu- ja potilasturvallisuusasioissa ja että siellä on käytössä erityinen työpajamenetelmä. Ostimme heiltä tänne koulutusta ja osaamista, kertoo Espoon kaupungin perusturvajohtaja Juha Metso.

Toiminnan sydän ovat siitä pitäen olleet vanhusten palveluiden asiantuntija Maria Rysti ja projektipäällikkö Elina Kylmänen, jotka alkoivat kehittää ruotsalaisen mallin pohjalta Espooseen sopivaa työskentelymallia. Tulokset ovat olleet hyviä, ja tekemisen maine kiirii yhä uusiin suuntiin.

Tavoitteesta tekemiseen

Rysti, Kylmänen ja FCG:n koulutuspäällikkö Helena Valvanne-Tommila ovat juuri järjestäneet yhdeksän kuukauden mittaisen valmennuskoulutuksen Tampereen ja Espoon kaupungeille sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle, joista yhteensä 28 henkilöä on valmennettu fasilitoimaan OSAKE-kehittämistyöpajoja.

Fasilitaattorivalmennus muodostui neljästä koulutustilaisuudesta, välitehtävistä ja koulutusten lomassa pidetyistä kehittämistyöpajoista, joita koulutettavat järjestivät omissa organisaatioissaan. Työpajoihin osallistui 74 tiimiä, joissa oli mukana yhteensä 256 työntekijää ja esimiestä.

– OSAKE-työskentelyssä tiimit valitsevat itse kehittämiskohteen ja tekevät siihen tavoitteen, suunnitelman, muutoksen ja mittauksen. Eteenpäin mennään niin pienin askelin, että tavoite on mahdollista myös saavuttaa. Monesta pienestä muutoksesta tulee iso muutos, Kylmänen kuvailee ideaa.

– Ja oleellista on asiakkaan mukaan ottaminen, jatkaa Rysti. – Joskus tuntuu siltä, etteivät palvelujen tarjoajat uskalla kysyä asiakkaiden mielipidettä, koska pelkäävät kohtuuttomia vaatimuksia. Usein asiakkaan tyytyväisyys on kuitenkin kiinni hyvin pienistä asioista, joita emme ehkä itse tule hoksanneeksi.

Fasilitaattorivalmennus huipentuu iloisiin festareihin, joissa juhlitaan työn tuloksia yhdessä asiakkaiden, omaisten, henkilökunnan, alueen asukkaiden ja yhteistyötahojen kanssa.

Arvoa asiakkaalle, työn iloa henkilökunnalle

Espoon vanhusten palveluissa on nähty, kuinka OSAKE-työskentely todella innostaa ja tuottaa tulosta. Asiakkaiden ja työntekijöiden arjessa on tapahtunut paljon pieniä mutta tärkeitä muutoksia. Kylmäsen, Rystin ja Metson kommentit puhuvat puolestaan.

– Asiakas tuo keskusteluun aina jotain uutta. Näemme, mitä asioita meidän on tärkeää opetella ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota.

– Joka kerta tulee melkein kyyneleet silmiin, kun kuulee, kuinka asiakkaat, potilaat ja asukkaat ovat kokeneet muutokset.

– Asiakkaiden ja potilaiden ottaminen mukaan työpajoihin viestii, että he ja heidän perheensä ovat keskiössä. Eikä heiltä kysytä, ’what’s the matter’ vaan ’what matters to you’ – mikä on sinulle tärkeää.

– Ymmärrys kokonaisuudesta kasvaa, kun työpajaan osallistuu ammattilaisia asiakkaan polun varrelta. Esimerkiksi sairaalan ja kotihoidon kesken on saattanut syntyä yhteinen projekti, jossa on mietitty, miten kotiutus tai kotikuntoutus saataisiin sujumaan paremmin.

– Työntekijät voimaantuvat huomatessaan, että he voivat vaikuttaa omaan työhönsä.

Todellista muutosvoimaa

Valvanne-Tommila näkee fasilitaattorikoulutuksen voiman siinä, että työskentely on pitkäkestoista, osallistujat ryhtyvät heti toteuttamaan asioita käytännössä ja saavat työhönsä säännöllisin välein tukea.

– Tulosta syntyy kuitenkin vain, jos kaikki asiat loksahtavat paikalleen. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että myös organisaation strateginen johto sitoutuu OSAKE-työskentelyyn, kuten Espoossa.

Perusturvajohtaja Metso tukee työtä täysin sydämin. – On riemullista, kun strategian mukaisesti tuodaan lisäarvoa asiakkaille ja henkilökunta voi samalla vaikuttaa oman työnsä sisältöön – kaikilla on kaksi työtä, oma työ ja sen kehittäminen. Johdolla ei voi olla tärkeämpää tekemistä kuin edistää tämän tapahtumista.