2/2013

Suoniemen suunnittelu etenee

12.9.2013

Metsähallituksen visiot Leppävirran Suoniemen rakentamisesta ovat hyvää vauhtia toteutumassa. Taustaselvitykset on tehty ja kaavoitus on käynnissä. Lähikuukausina ratkeaa, tuleeko alueelle ympärivuotista asumista, loma-asumista vai molempia.

Suoniemi on Metsähallitus Laatumaan hallinnassa oleva 25 hehtaarin laajuinen saari, joka sijaitsee Sorsakosken taajaman kupeessa alle kymmenen kilometrin päässä Leppävirran kunnan keskustasta.

– Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa alue korkeatasoisesti. Alun perin ajattelimme Suoniemeä loma- ja matkailukäyttöön, mutta suunnittelun edetessä on alkanut näyttää siltä, että alueelle kannattaa kaavoittaa tontteja myös pysyvään asumiseen, kertoo kaavoitusinsinööri Jarkko Mähönen Laatumaasta.

Alueen suunniteltu käyttö edellyttää yleiskaavamuutosta ja asemakaavoitusta. Nykyisessä osayleiskaavassa Suoniemi on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Kaavoituksen pohjaksi

Suunnittelun pohjaksi FCG selvitti ensin asemakaavoituksen vaatimalla tarkkuudella alueen kasvillisuuden ja maiseman yleiskuvan sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet.

Biologi Minna Eskelisen tekemän luonto- ja maisemaselvityksen mukaan alue on ”pääosin rakentamiseen kohtalaisesti soveltuvaa, luonnonarvoiltaan tavanomaista kangasmetsää”. Eskelinen kuitenkin suositteli, että rakentamatta jätetään laajemmat luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaat aluekokonaisuudet, kuten Suoniemen länsirannan kalliojyrkänne ja lehto sekä Suoniemen pohjoiskärjen kallioniemi.

Seuraavana vaiheena oli vapaamuotoinen maankäytön suunnittelu, johon arkkitehti Tuomo Järvinen lähti luonto- ja maisemaselvityksen, kartta-aineistojen ja maastokäynnin pohjalta. Työn tuloksena valmistui vuoden 2012 lopulla kaksi suunnitelmavaihtoehtoa sekä virtuaalimallit ja esittelyvideot molemmista.

– Metsähallituksen toiveen mukaisesti tontitin tiivisti siellä, minne pystyy hyvin rakentamaan. Omarantaisia tontteja tuli niille alueille, jonne luonto- ja maisemaselvitys sen sallii – kuitenkin niin, että myös taustalla sijaitsevilta tonteilta näkyy Sorsavedelle, Järvinen selostaa.

Esimerkiksi ykkösvaihtoehdossa on 37 tonttia, joista omarantaisia 19. Keskimääräinen tonttikoko 2 590 neliömetriä.

– Tässä vaiheessa ei vielä tarvinnut tietää, tuleeko alueelle loma-asuntoja vai vakituista asumista, sillä lähdimme siitä, että tontit ovat molemmissa tilanteissa suunnilleen samankokoisia. Molempiin vaihtoehtoihin tuli järven puolelle enemmän loma-asuntoja ja mantereen puolelle enemmän ympärivuotista asumista, mutta toisinkin voidaan kaavoittaa.

Suunnitelmat netissä

Suunnitelmavaihtoehdot löytyvät Laatumaan verkkosivujen kautta tai osoitteella . Virtuaalimallit voi kuka tahansa ladata omalle koneelle ja tarkastella niitä sitten ruudulta kuin pienoismallia.

– Olemme käyttäneet aiemmin pääasiassa perinteisiä havaintokuvia, mutta nyt halusimme kokeilla virtuaalimallia havainnollistamisessa ja vaihtoehtojen vertailussa, Mähönen kertoo. – Kohteen esittely helpottuu ja ihmisten on helpompi hahmottaa tulevaa tilannetta. Aiomme käyttää virtuaalimallia myös alueen markkinoinnissa.

Helmikuussa 2013 suunnitelmat esiteltiin Leppävirran kunnanhallitukselle, joka päätti toukokuussa kaavoituksen käynnistämisestä. – Asemakaavoituksessa päätetään lopullisesti, mitä alueelle tulee.

Kaavaluonnosten on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä ja kaavaehdotusten maaliskuun 2014 loppuun mennessä.

Havainnollista ja innostavaa

FCG on tehnyt vapaamuotoisia maankäyttö­suunnitelmia myös muihin kohteisiin, kuten Jyväskylän Savulahteen kaupungin tilauksesta ja Laukaan Laajalahteen Laukaan kunnan toimeksiannosta.

Tällainen suunnittelu sopii Järvisen mukaan hyvin silloin, kun jonkin alueen mahdollisuuksia halutaan selvittää havainnollisesti ilman, että lopputulos sitoo jatkosuunnittelua.

– Virtuaalimallin avulla päästään kevyesti ja näppärästi kolmiulotteisuuteen, joka auttaa sekä suunnittelijaa että kohteen esittelijää ja markkinoijaa. Kun kuvaan saadaan mukaan liike, muoto ja perspektiivi, tila hahmottuu helpommin kuin perinteisistä suunnitelmista.


Lisää aiheesta