2/2013

Tuulisähkön tuotanto alkoi Honkajoella

12.9.2013

Taaleritehdas on rakennuttanut yhdeksän tuulivoimalaa Honkajoelle Satakunnan pohjoisosaan. Voimalat on käynnistetty ja liitetty verkkoon sitä mukaa kuin ne ovat valmistuneet.

– Honkajoen Kirkkokalliolle kaavoitettu tuulipuisto kiinnosti meitä monestakin syystä, mutta hankkeen pikaiseen toteutumiseen vaikutti etenkin kunnan oma-aloitteisuus ja ripeys asian eteenpäin viemisessä. Yleensä tuulivoimahankkeiden suurin pullonkaula on rakennusluvan saaminen, mutta tässä tapauksessa lupa järjestyi nopeasti, toteaa Taaleritehtaan tuulienergiajohtaja Taamir Fareed.

Hän on tyytyväinen myös rakentamisvaiheen etenemiseen. – Hanke siirtyi Taaleritehtaan toteutusvastuulle toukokuussa 2012, työt käynnistettiin maastossa saman tien, ja kaikki yhdeksän turbiinia oli pystytetty heinäkuuhun 2013 mennessä. Kaikki voimalat ovat myös jo tuotannossa.

Fareed kertoo, että voimalat tuottavat sähköä noin 70 gigawattituntia (GWh) vuodessa eli likimain 20 000 kerrostaloasunnon tai 3 500 omakotitalon vuotuisen sähkönkulutuksen verran.

– Kirkkokallion teollisuusalueella on nykyisellään paljon energiaintensiivistä teollisuutta, ja siellä kuluu sähköä noin 40 GWh vuodessa. Nyt alue on sähkön osalta omavarainen, minkä lisäksi virtaa riittää koko kunnan ja naapurikuntien tarpeisiin.

FCG rakennuttajakonsulttina

Kirkkokallio on ensimmäinen tuulivoimahanke, jossa FCG on toiminut rakennuttajakonsulttina. Paikan päällä on lähes jatkuvasti ollut projektipäällikkö Mika Suokas, joka aloitti yhtiön palveluksessa huhtikuussa ja tuli suoraan Honkajoelle valvomaan voimaloiden pystytystä.

– Olen ollut täällä Taaleritehtaan edustajana valvoen heidän etuaan voimaloiden pystytyksessä, asennuksissa ja käyttöönotossa. Olen huolehtinut siitä, että asiat tehdään oikein ja työmaalla noudatetaan työturvallisuusohjeita ja säännöksiä. Lisäksi olen toiminut projektissa tilaajan asettamana turvallisuuskoordinaattorina, hän selostaa toimenkuvaansa.

– Mika on ollut mies paikallaan, Taamir Fareed kiittää. – On tärkeää, että tilaajaa edustaa työmaalla osaava ihminen, jolla on paljon kokemusta tuulivoimasta ja joka hallitsee projektin vaiheet, huolehtii kokonaisuudesta ja tietää projektin tilanteen.


Lisää aiheesta