2/2013

Laaja tuulivoimayleiskaavoitus Keski-Suomessa

12.9.2013

Keski-Suomessa on meneillään harvinaislaatuinen hanke: kahdeksan kunnan yhteinen tuulivoimayleiskaavoitus. Jokaisesta kunnasta pyritään löytämään vähintään yksi tuulipuistoksi kaavoitettava kohde.

Hankkeen ideointi käynnistyi keväällä 2011, jolloin ympäristöministeriö julisti haettavaksi valtionavustukset tuulivoimayleiskaavoitusta varten.

– Ensin kaava päätettiin laatia Saarijärven kaupungin lisäksi Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien alueille, koska Saarijärvi myy näille kunnille aluearkkitehtipalveluja ja hoitaisi siten joka tapauksessa kaavaprosessin hallinnon. Kahdeksaan kuntaan päädyttiin, kun vielä Pihtipudas ja Viitasaari kiinnostuivat asiasta, kertoo Saarijärven kaupungin kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi.

Konsultiksi valittiin FCG, joka tekee laatupäällikkö Lauri Solinin johdolla tarvittavat mittaukset ja selvitykset sekä laatii kaavan.

Erilainen organisaatio

Moni asia on Humpin mukaan jouduttu järjestämään toisin kuin normaalissa yhden kunnan yleiskaavoituksessa, esimerkkinä päätös- ja laadintaorganisaatio.

Päätökset tekee tuulivoimayleiskaavan toimikunta, johon on nimetty yksi luottamushenkilö jokaisesta kunnasta. Organisaatioon kuuluvat lisäksi kuntajohtajaryhmä sekä suunnittelijatyöryhmä, joka ohjaa ja valvoo muun muassa kaavakonsultin työtä.

Humppi itse aluearkkitehtinä valmistelee ja valvoo yksittäisiä työvaiheita. – Tällaisen hankkeen eteenpäin vieminen on mahdollista vain, jos kokonaisuus on yhden kokin hanskassa, hän toteaa.

Monipuoliset selvitykset ja vaikutusarviot

FCG:n työ alkoi tuulimittauksilla, jotka saadaan päätökseen kuluvan syksyn aikana. Mittausten ja mallinnusten perusteella määritetään alueet, jotka otetaan yksityiskohtaisempaan tarkasteluun kaavoitettavia alueita valittaessa.

– Tuulivoiman rakentaminen on iso investointi, joten on tärkeää varmistua alueiden soveltuvuudesta tarkoitukseen. Huomioon pitää ottaa sekä ympäristö, tekniset kysymykset että tuotannolliset seikat, Solin painottaa.

Kohdealueiden valinnan jälkeen tehdään lukuisia kartoituksia ja selvityksiä, joiden pohjalta arvioidaan tuulivoiman tuotannon vaikutuksia esimerkiksi yhdyskuntarakenteeseen ja maisemaan, ympäristöön, talouteen, liikenteeseen, asutukseen, virkistykseen sekä elinkeinoelämään ja työllisyyteen.

Tavoitteena on saada tuulivoimayleiskaava hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2015 ja ympäristöministeriön vahvistettavaksi vuonna 2016.

Tamir Fareed ja Mika Suokas

Lisää aiheesta