2/2013

Ajankohtaisia verkosto-ohjelmia

12.9.2013

FCG:n, Suomen Kuntaliiton ja BDO Audiator Oy:n yhdessä toteuttamassa Tarkastuslautakuntien toiminnan kehittäminen -verkostoprojektissa kehitetään lautakuntien työskentelyä ja vaikutetaan tulevan kuntalain valmisteluun. Työtapoina ovat lautakuntien omat ja yhteiset seminaarit sekä sähköiset kyselyt. Projektin kokonaiskesto on puolitoista vuotta, ja se jatkuu vuoden 2013 loppuun. Projektiin osallistuu kuusi kuntaa. Projektipäällikkönä FCG:ssä toimii johtava konsultti Riitta Ekuri.

Kunta HR 2017 -ohjelma toteutetaan Suomen Kuntaliiton, KT Kuntatyönantajien, FCG:n ja osallistujakuntien yhteistyönä vuosina 2012–2016. Kunta HR 2017 on verkosto- ja kehitysohjelmakokonaisuus, joka tarjoaa osallistujakunnille mahdollisuuden arvioida, vertailla ja kehittää henkilöstövoimavarojen suunnittelua ja johtamista kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä. Ohjelma sisältää kunta-aineistojen vertailua, yhteisiä työpajoja ja seminaareja sekä kuntakohtaisten kehittämisprojektien tukemista. Ohjelmassa on mukana 24 kuntaa eri puolilta Suomea. Ohjelman projektipäällikkönä FCG:ssä toimii toimialajohtaja Jari Salomaa.

Suomen Kuntaliitto, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu ja FCG ovat käynnistämässä Konserniohjauksen ja riskienhallinnan kehittämisohjelmaa vuosille 2013 – 2014. Ohjelman ydin on mallintaa yhdessä edelläkävijäkuntakonsernien kanssa konsernijohtamisen hyvät käytännöt sekä räätälöidä verkoston organisaatioille tulevaisuuden vaatimukset täyttävät toimintatavat vaikuttavan konserniohjauksen ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan näkökulmasta. Ohjelma sisältää valtakunnallisia ja kuntakonsernikohtaisia seminaareja, joissa vaikutetaan kuntalain kokonaisuudistuksen konserniohjaussäännöksiin sekä kehitetään omistaja- ja konserniohjauksen ja tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn laatua ja kuntakonsernin riskienhallintaa. Projektipäällikkönä Kuntaliitossa toimii Jarmo Asikainen ja FCG:ssä johtava konsultti Markus Kiviaho.