2/2013

Talous tasapainoon – mutta miten?

12.9.2013

Loviisaa


Olavi Kaleva


– Loviisassa peruspalvelut ovat hyvällä tasolla, mutta kulutasoa pitää alentaa, vakuuttaa kaupunginjohtaja Olavi Kaleva.

Keinot kunnan talouden tasapainottamiseen vaativat tätä nykyä tarkkaa harkintaa.Tulojen tulisi kattaa menot, eikä alijäämää voi tehdä pitkään. Kun huoltosuhde on monessa kunnassa heikkenemässä voimakkaasti, ovat hyvät neuvot tarpeen.

– Jos kunnalla on jo ennestään niukat resurssit, osataan talouden tasapainottelu usein paremmin kuin jos ongelmat tulevat yllättäen, arvioi johtava konsultti Riitta Ekuri FCG:ltä. – Yleinen keino eli lomautukset eivät ole ratkaisu, koska kunnan vastuulla olevat työt eivät sillä katoa. Mieluummin pitäisi ennakoida tilanne ja tehdä pitkäkestoisia ratkaisuja.

Arvioi tuleva tilanne

Tärkeää on aloittaa analysoimalla nykytilanne ja ennakoida tulevat tarpeet. Kannattaa pohtia, miten ja missä palveluja tuotetaan. Voidaanko sopeuttaa, onko palveluja yliresurssoitu, Ekuri määrittelee. Kunnan poliittisen ja virkamiesjohdon pitäisi yhteistyössä löytää tarvittavia keinoja esimerkiksi väestöennusteen ja siitä aiheutuvan palvelutarpeen pohjalta.

FCG jatkaa Audiapron palvelukonseptia, jota on täydennetty yhtiön monialaisella osaamisella, talouden tasapainottamisen suunnittelussa tai arvioimisessa.

Loviisan tulevaisuus terveemmälle pohjalle

Loviisa on laatimassa useamman vuoden tehostamisohjelmaa, vaikka kaupungin tase onkin nyt ylijäämäinen. – Kustannukset henkeä kohden ovat kuitenkin korkeat, ja ilman säästöjä vara on pian syöty, toteaa kaupunginjohtaja Olavi Kaleva. Eri hallinnonalat etsivät kaikki omalta alaltaan potentiaalisia säästökohteita, jotka johto¬ryhmä käsittelee. Säästötavoitteet on kohdistettu vuosille 2014–2016.

– Tärkeää on löytää oikeat henkilöstömitoitukset sekä tehostaa tilojen ja laitteiden käyttöä. Keskeistä on myös henkilöstön sitouttaminen tavoitteisiin, hän määrittelee.

Vuoden 2010 kuntaliitoksen perusteella henkilöstön irtisanomissuoja on edelleen voimassa. Uusrekrytointeja pyritään välttämään, ja tehtävät yritetään järjestää esimerkiksi virkoja yhdistämällä.

Tukea ja sparrausta

Loviisa on mukana Kuntaliiton ja FCG:n Uuden sukupolven organisaatiot eli USO2-projektissa, josta saa arvokasta vertaistietoa samassa tilanteessa olevilta kunnilta. FCG on sparrannut Loviisan esimiestasolle järjestetyissä tilaisuuksissa ja tuonut tärkeää perustietoa siitä, mitä eri keinoilla voidaan aikaansaada.

– Tietoisuus asiasta on saatava menemään eteenpäin. Uskomme, että henkilökunta ymmärtää tilanteen. Nyt ollaan etsimässä pysyviä rakenneratkaisuja, joilla käyttötalouskulut saadaan alas. Olemme valmiita kuulemaan myös radikaaleja ehdotuksia, Kaleva vakuuttaa.

Loviisa pyrkii parantamaan taloustilannettaan myös kehittämällä elinkeinopolitiikkaa ja asumisinfraa. Asukasmäärälle on asetettu 17 000 hengen strateginen tavoite vuodelle 2020.


Lisää aiheesta