2/2013

Lähidemokratia tulee – oletko valmis?

12.9.2013

Valmisteilla oleva uusi kuntalaki kannustaa vahvistamaan kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Moni kunta on herännyt huomaamaan jo ennen tätä, että nykykansalaisia ei voi enää johtaa käskyttämällä ylhäältä alaspäin. Turussa on otettu tämän vuoden alusta käyttöön uusi toimintamalli, joka pyrkii edistämään osallisuustoimintaa ja kuntalaisvaikuttamista. Tavoitteena on parantaa turkulaisten vuorovaikutusmahdollisuuksia ja Turku-kuvaa.

– Itse asiassa Turussa on kehitetty kansalaisten osallisuutta jo vuodesta 1977 lähtien, vakuuttaa erityisasiantuntija Juha Rantasaari Turun konsernihallinnosta. Hän on johtanut uutta osallisuuden ja kuntalaisvaikuttamisen toimintamallia valmistelevaa ohjausryhmää. Uudenlaiseen osallistumiseen liittyvää yhteistyötä Turku on tehnyt Vaasan yliopiston ja FCG:n kanssa.

Uusi toimintakulttuuri

Vuoden 2013 alusta noudatettavassa Turun mallissa on kyse koko toimintakulttuurin muuttamisesta, ei sen enemmästä eikä vähemmästä.

– Toimintakulttuuria voidaan edistää kehittämällä sekä työkaluja että toimintatapoja. Kyse on laajakantoisesta strategisesta hallintomuutoksesta, johon kaupunginhallitus on sitoutunut, sanoo Rantasaari.

Turussa prosessiin on kytketty viisi toimialaa eli kiinteistö, ympäristö, sivistys, hyvinvointi ja vapaa-aika. Perinteinen tapa toimia sektoreittain on siirretty historiaan, ja nyt toiminnan on tarkoitus tapahtua horisontaalisesti.

Osallisuutta tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat päätöksenteko, suunnittelu ja toiminta. Osallisuus voi olla kaupunginosa- ja teemaosallisuutta, ja sen kohteita ovat varsinkin lapset, nuoret ja muut erityisryhmät. Erityisesti korostetaan asiakas- ja asukaspalautteen hyödyntämistä.

Sähköistä palautetta

– Kuntalaisten mahdollisuuksia reagoimiseen ja palautteen antamiseen pitää kehittää esimerkiksi sähköisten osallistumismuotojen, kuten interaktiivisen karttapalvelun kautta, jotta mahdolliset puutteet tai viat voidaan korjata nopeasti, Rantasaari konkretisoi.

Hanke on saanut Turussa hyvää palautetta, ja asukkaat ovat pitäneet sitä tärkeänä. – Kaikessa ei voi onnistua heti, vaan joskus mennään yrityksen ja erehdyksen kautta. Mutta huonokin kokeilu on parempi kuin ei mitään kokeilua, Rantasaari muistuttaa.

Koulutuksen paikka

Rantasaari pitää hienona sitä, että FCG on tarttunut tähän tilaisuuteen ja “ottanut kopin” uudesta tavasta toimia, koska sen läpiviemiseen tarvitaan sekä koulutusta että konsultointia. Kuntien johtoa ja keskijohtoa pitää kouluttaa aiheesta, jotta kuntia autetaan kehittämään itse itseään. Lähtö­tilanne tulee analysoida, jotta selviää, mitä voidaan tehdä paremmin.

Uudenlaiset osallistumismallit ja -kanavat eivät ole pelkästään kuntien oman aktiivisuuden varassa, vaan valmisteilla oleva uusi kuntalaki vahvistaa kuntalaisten osallistumisoikeutta ja kannustaa osallistumisaktiivisuuden edistämiseen, korostaa liiketoimintaryhmän johtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Koulutuksesta. Lain kokonaisuudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota lähidemokratian kehittämiseen ja uusien osallistumismuotojen vahvistamiseen.

Uuden osallisuuden aika

– Ajan henki on suoran demokratian lisääminen. Turulla on nyt mahdollisuus kiriä uuden demokratian eturintamaan käynnistämällä osallisuusmenettely, johon kytketään kansalaisraatien ja sosiaalisen median monipuolinen soveltaminen. Ilman todellista osallisuutta ei moniaineksinen suurkunta ole mahdollinen, sanoo Vaasan yliopiston filosofisen tiedekunnan dekaani Hannu Katajamäki, joka on ollut hankkeessa mukana ohjausryhmän jäsenenä ja asiantuntijana.

– Edustuksellinen demokratia on edelleen keskiössä, mutta sen vahvistaminen edellyttää uusia välineitä. Vahvat suoran vaikuttamisen välineet ovat tähdellisiä myös kunnan kilpailukyvyn, arvostuksen ja houkuttelevuuden kannalta, hän korostaa.

Merkitse jo kalenteriisi Osallisuusfoorumi 22.5.2014.